Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!


Az ORAC Kiadó KÖZJOGI SZEMLE címmel negyedévenként megjelenő szakmai folyóiratot indított 2008 márciusától. A lap olyan aktuális, a társadalom széles körét érintő témákat elemez a gyakorlat számára hasznosítható módon, amelyek a közjoggal foglalkozó szakembereket mindennapi munkájuk során is foglalkoztatják.

A folyóirat célja, hogy tájékoztasson a közjog - főleg az alkotmányjog, a közigazgatási jog és a nemzetközi közjog - tárgykörében született tudományos eredményekről, az alkotmányosság és az önkormányzatiság komplex követelményeiről és a gyakorlat által felvetett jelenbeli problémákról, ezzel is ösztönözve a kérdésekre illetve a szükségletekre adható lehetséges válaszok áramlását.

Szerkesztőbizottság elnöke: Kiss László

Szerkesztőbizottság tagjai: Bodnár László, Fábián Adrián, Horváth M. Tamás, Hoffman István, Kisfaludy Zoltán, Kukorelli István, Petrétei József, Somogyvári István, Sulyok Gábor, Szalayné Sándor Erzsébet, Tóth Judit

Főszerkesztő: Chronowski Nóra

Szerkesztők: Naszladi Georgina, Szilágyi Emese, Dán Judit

Megjelenik: negyedévente

ISSN 1789-6991


A Közjogi Szemle weboldala: kozjogiszemle.orac.huKapcsolódó bejegyzések

 • Rab Henriett: A közszolgálati különbíráskodás HR-szempontú vizsgálata*
  Közjogi Szemle, 2016/1., 8-12. o.
 • Fekete Balázs: Alternatív kommentár az EUSZ 7. cikkéhez
  Közjogi Szemle, 2016/2., 1-11. o.
 • Jakab András: Fenntarthatóság az európai alkotmányjogban
  Közjogi Szemle, 2016/3., 1-17. o.
 • Fleck Zoltán: Szakmai és politikai érvek a közigazgatási bíráskodás kapcsán
  Közjogi Szemle, 2016/4., 16-19. o.
 • Vörös Imre: A történeti alkotmány az Alkotmánybíróság gyakorlatában*
  Közjogi Szemle, 2016/4., 44-57. o.
 • Blutman László: Szürkületi zóna: az Alaptörvény és az uniós jog viszonya
  Közjogi Szemle, 2017/1., 2-14. o.
 • Egyetemi autonómia - akadémiai szabadság - jogállamiság
  Közjogi Szemle, 2017/2., 1-30. o.
 • Sólyom Péter: A parlamenti mentelmi jog és az emberi jogok*
  Közjogi Szemle, 2017/3., 1-9. o.
 • Sajó András: Alkotmányosság a bezárkózó társadalmakban*
  Közjogi Szemle, 2017/4., 1-6. o.
 • Kajtár Gábor: Vonakodik vagy nem képes? Az önvédelem jogának újabb paradigmaváltó kísérlete
  Közjogi Szemle, 2018/1., 1-10. o.
 • Szajbély Katalin: Vallási jelképek viselése a munkahelyeken az Emberi Jogok Európai Bírósága és az Európai Unió Bírósága gyakorlatában
  Közjogi Szemle, 2018/2., 1-8. o.
 • Orbán Endre: Quo vadis, „alkotmányos identitás”?*
  Közjogi Szemle, 2018/3., 1-13. o.
 • Ambrus István: Az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése szabálysértéséről
  Közjogi Szemle, 2018/4., 1-7. o.
 • Szente Zoltán: A 2011. évi Alaptörvény és a történeti alkotmány összekapcsolásának mítosza
  Közjogi Szemle, 2019/1., 1-8. o.
 • Hoffman István: A humán közszolgáltatások köre, értelmezése és csoportosítása¹
  Közjogi Szemle, 2019/2., 1-6. o.
 • Blutman László: Törésvonalak az Alkotmánybíróságon: mit lehet kezdeni a nemzetközi joggal?
  Közjogi Szemle, 2019/3., 1-9. o.
 • Haraszti Margit Katalin: Az embertelen és a megalázó bánásmód vagy büntetés definiálásának és értelmezésének irányai
  Közjogi Szemle, 2019/4., 1-10. o.
 • Sulyok Katalin: A klímaperek kihívásai és sikerei – az Urgenda-ítélet tanulságai
  Közjogi Szemle 2020/1., 1-7. o.
 • Szajbély Katalin: A nemi identitás alapjogi védelme a magyar és nemzetközi emberi jogi standardok fényében
  Közjogi Szemle, 2020/2., 32-38. o.
 • Balázs István – Hoffman István: Közigazgatás és koronavírus – a közigazgatási jog rezilienciája vagy annak bukása?*
  Közjögi Szemle, 2020/3., 1-10. o.
 • Halász Iván: A 2020. évi orosz alkotmánymódosítás: új egyensúly vagy a régi egyensúlytalanság?
  Közjogi Szemle, 2020/4., 1-11. o.
 • Vincze Attila: Szokás, szokásjog és konvenció az alkotmányjogban*
  Közjogi Szemle, 2021/1., 1-11. o.
 • Sólyom Péter: Kelsen köpönyegéből. A magyar alkotmánybíráskodás keletkezéstörténetéhez
  Közjogi Szemle, 2021/2., 1-17. o.
 • Kádár Pál – Hoffman István: A különleges jogrend és a válságkezelés közigazgatási jogi kihívásai: a „kvázi különleges jogrendek” helye és szerepe a magyar közigazgatásban
  Közjogi Szemle, 2021/3., 1-11. o.
 • Herdon István – Rab Henriett: Hogyan írható elő kötelezően a védőoltás a gazdasági munkaviszonyokban?*
  Közjogi Szemle, 2021/4., 1-10. o.
 • Blutman László: Az uniós jog elsőbbsége: alkotmánybíróságok lázadása
  Közjogi Szemle, 2022/1., 1-10. o.
 • Szente Zoltán: A populista alkotmányosság mítosza Magyarországon és Lengyelországban. Populista vagy tekintélyelvű alkotmányosság?*
  Közjogi Szemle, 2022/1., 11-16. o.

Kapcsolódó termékek

Copyright © 2022 ORAC Kiadó Kft. | Minden jog fenntartva.