Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!

A földforgalmi szabályozás a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 2014-es hatálybalépése óta jelentősen kibővült, mára ez a joganyag terjedelmében és összetettségében vetekszik a polgári törvénykönyv bármely könyvével. Ezt a jogterületet fogja át – a földhasználatra vonatkozó szabályozás kivételével – ez a kötet.

A kommentár a jogszabály szövegének magyarázatán túl a gyakorlatban felmerülő kérdésekre keres választ, következtetéseket és értelmezést is tartalmaz. Mindez nem teszi könnyű olvasmánnyá, hiszen nem válaszolhatók megy egyszerűen az olyan kérdések, mint hogy miért kizárt a legtöbb esetben a föld jogcímes elbirtoklása; elővásárlási, visszavásárlási, vételi jog gyakorlása esetén melyik a földforgalmi törvény hatálya alá eső ügylet; a hagyatéki eljáráson belül kötött jogügyleteket mennyiben korlátozzák a földforgalmi törvény rendelkezései; az ügyész föld tulajdonjogának megszerzésére irányuló szerződés semmisségének megállapítása iránti perindítása esetén bizonyítani kell-e a közérdekben okozott sérelmet és így tovább.

A kötet célközönsége a jogalkalmazó. Egyaránt ajánlott az okiratszerkesztő jogi képviselők, a bíróságok, közjegyzők, földhivatalok számára a földforgalmi szabályok alkalmazása során.


Kiadvány
ISBN 978 963 258 527 7
Megjelenés éve 2021
Formátum B/5, keménytáblás
Terjedelem (oldalszám) 308

Megrendelőlap

Megrendelés esetén kérjük, töltse le a megrendelőlapot és juttassa vissza beszkennelve e-mail címünkre vagy a +36 1 349 7600 fax számra.

Megrendelőlap
letöltése (PDF)

Kapcsolódó termékek

Copyright © 2022 ORAC Kiadó Kft. | Minden jog fenntartva.