Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!


A kötet a szomszédjogi generálklauzula (Ptk. 5:23. §) esetorientált feldolgozását nyújtja, s az 1959-től napjainkig közzétett döntések (megközelítőleg 200 magyar jogeset) értő elemzésén keresztül mutatja be ezt a sokszínű szabályt (az ahhoz kapcsolódó birtokvédelmi, illetve kártérítési igények sajátosságaival együtt), amelynek gyakorlata a „Péterek és Pálok” mindennapi konfliktusaitól a lakóövezetbe telepített átjátszótornyokhoz kapcsolódó pereken át, az útépítés miatt megnövekedett zaj- és egyéb terhelés esetein keresztül a hatalmas erőművek kibocsátásából eredő értékcsökkenésekig terjed, s ekként mind a hétköznapi ember számára, mind pedig az üzleti élet és a környezettudatos tervezés szempontjából kiemelkedő jelentőséggel bír. 

A könyvet a szomszédjogi generálklauzula mai formájának jobb megértését szolgáló mértékben jogtörténeti és jogösszehasonlító elemzés – ezen belül is a német és osztrák joggyakorlat mintegy 45-50 jogesettel alátámasztott, valamint az Európai Unió Bíróságának, és az Emberi Jogok Európai Bíróságának témába vágó teljes esetjogának feldolgozása – teszi teljessé, s szolgál munícióval a lehető legszélesebb értelemben vett szomszédjogi jogviták érvkészletének bővítéséhez. 

A kiadvány elméleti-dogmatikai alapmunkaként és gyakorlati kézikönyvként egyaránt használható.

Fuglinszky Réka jogász diplomája mellett a Mainzi Johannes Gutenberg Egyetemen LL.M. fokozatot, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskolájának hallgatójaként pedig PhD fokozatot szerzett. Kutatási területe a dologi jog, különösen a szomszédjog, a hitelbiztosítékok joga, valamint a termékfelelősség. Magyar és német nyelven publikál. A kézirat lezárásakor a Fővárosi Törvényszék polgári ügyszakos bírósági titkáraként teljesít szolgálatot.


Kiadvány
ISBN 978 963 258 463 8
Megjelenés éve 2019
Formátum B/5
Terjedelem (oldalszám) 344

Megrendelőlap

Megrendelés esetén kérjük, töltse le a megrendelőlapot és juttassa vissza beszkennelve e-mail címünkre vagy a +36 1 349 7600 fax számra.

Megrendelőlap
letöltése (PDF)

Címkék: Új magánjog sorozat, új Ptk., dologi jog


Kapcsolódó termékek

Copyright © 2022 ORAC Kiadó Kft. | Minden jog fenntartva.