Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!

Ez a könyv közérthetően, kérdések és válaszok formájában ad útmutatót a magyar jog alapjainak megismeréséhez. Hasznos jogi alaptan lehet mindenki számára, aki a jog kérdései iránt érdeklődik, és különösen jól segíti a nem jogi tanulmányokat folytató hallgatókat a jog legfontosabb fogalmainak áttekintésében. A könyv fogalmi szinten közelíti meg az állam, a szuverenitás, a nemzet és a hatalommegosztás kérdéseit, bepillantást nyújt az állam és a jog eredetébe, fejlődésébe. Foglalkozik a társadalmi és jogi normák kapcsolatrendszerével, a jog fogalmával és funkcióival. A jog egyik legfontosabb építőkövéről, a jogi normáról a szerkezeti elemeinek áttekintésével tudhatunk meg fontos információkat.

A kötet elkalauzol bennünket a jogrendszerek, a jogcsaládok és a jogágak labirintusában, és bemutatja a jogképződés menetét, amelynek eredményei azok a jogforrások, amelyeket rendszerezhetünk és jogforrási hierarchiába rendezhetünk. A jog érvényesülése körében vizsgálhatjuk a jogviszonyok és a jogi tények kapcsolatrendszerét és a jogalkalmazás különböző szakaszait.

A könyvből hasznos alapozó ismereteket szerezhetünk a magyar jogrendszer legfontosabb területeiről, bepillanthatunk az államszervezet felépítésébe, a közigazgatástanba, megismerhetjük a legfontosabb közjogi méltóságokat és intézményeket. Olvashatunk a bűncselekményekről és a büntetőjogi szankciórendszerről, továbbá a mindennapjainkat leginkább átszövő magánjogi jogviszonyaink nagy területeiről: a polgári jogról, a kereskedelmi jogról és a munkajogról. A jog kikényszerítésének eszközeként megismerkedhetünk az igazságszolgáltatás rendszerével, a bíróságok és az ügyészség legfontosabb feladataival. Mindezeken túl bevezető ismereteket szerezhetünk a nemzetközi jogról, az emberi jogok védelméről, valamint az Európai Unió jogának legfontosabb sajátosságairól.

Kiadvány
ISBN 978 963 258 531 4
Megjelenés éve 2021
Formátum B/5
Terjedelem (oldalszám) 204

Megrendelőlap

Megrendelés esetén kérjük, töltse le a megrendelőlapot és juttassa vissza beszkennelve e-mail címünkre vagy a +36 1 349 7600 fax számra.

Megrendelőlap
letöltése (PDF)

Kapcsolódó termékek

Copyright © 2022 ORAC Kiadó Kft. | Minden jog fenntartva.