ORAC Kiadó
Idejétmúlt koncepció vagy garanciális minimum? Avagy a munkavállalói alapjogok érvényesülése az uniós és a magyar jogban

ISBN: 978 963 258 517 8

Megjelenés éve: 2021

Formátum: B/5, keménytáblás

Terjedelem (oldalszám): 396

könyv

Idejétmúlt koncepció vagy garanciális minimum? Avagy a munkavállalói alapjogok érvényesülése az uniós és a magyar jogban


Szerző: Zaccaria Márton Leó


A szerző a munkavállalói alapjogok érvényesülését vizsgálva az egyik legégetőbb problémára fókuszál, amely a munkajogi gondolkodás és kutatás homlokterében áll. A monográfia által feldolgozott egyik központi szabályozási és elméleti probléma szerint az egész munkajogi szabályozás egyik kulcskérdése hagyományosan e jogvédelem terjedelme és hatékonysága, az ezzel kapcsolatos időszerű és lehetséges értelmezésekre a szerző határozottan rámutat a műben. A könyv nem hagyja figyelmen kívül azt a jelenséget sem, miszerint nem megkerülhető kérdés annak vizsgálata, hogy ez az alapjogvédelem milyen viszonyban áll az alapvetően kontraktuális jellegű és kötelmi jegyeket hordozó, ebből következően a szerződési szabadság elvén álló megközelítéssel. A kidolgozás során mindkét irányból közelítve, de elsődlegesen a jogvédelem szabályozási oldalára koncentrálva dolgozza fel a szerző a választott témát.

E kettősséget is vizsgálva Zaccaria Márton Leó könyve átfogó képet ad arról, hogy az Európai Unió újabb szociálpolitikai kezdeményezései milyen módon igyekeznek egyensúlyozni a két igény között. A monográfia tudományos alapossággal és igényességgel tárja fel a problémát és igyekszik megoldási javaslatot is adni, kitérve egyúttal a releváns joggyakorlat számos elemére és a magyar munkajog utóbbi években megfigyelhető, a munkavállalói jogokat érintő változásaira is. A szerző végkövetkeztetése szerint a munkavállalókat megillető alapjogok nem elavultak vagy idejétmúltak, azonban megkérdőjelezhető az imperatív jellegű szabályozás indokoltsága, ami a monográfia egyik központi kérdése. Ennek elemzése során a szerző figyelemmel van az uniós jogban jelen lévő alapvető szociális jogokra és védendő munkavállalói érdekekre, egyúttal kritikai elemzést is nyújtva a releváns munkajogi szabályokról. Az olvasó olyan hiánypótló művet tart a kezében, amely nagyrészt az individuális munkajog, kisebb részben pedig a kollektív munkajog területén is feltárja az Európai Unióban zajló és a munkavállalói alapjogokat érintő tudományos és jogalkotási diskurzust.


Nádas György
tanszékvezető
habilitált egyetemi docens


munkajog
  • Teljes ár: 5 500 Ft
  • ORAC törzsvásárlóknak: 10%
  • Diákkedvezmény: 15%

Nem webshopunkon keresztül szeretné megrendelni?

Megrendelőlap letöltése


Szerző: Zaccaria Márton Leó


A szerző a munkavállalói alapjogok érvényesülését vizsgálva az egyik legégetőbb problémára fókuszál, amely a munkajogi gondolkodás és kutatás homlokterében áll. A monográfia által feldolgozott egyik központi szabályozási és elméleti probléma szerint az egész munkajogi szabályozás egyik kulcskérdése hagyományosan e jogvédelem terjedelme és hatékonysága, az ezzel kapcsolatos időszerű és lehetséges értelmezésekre a szerző határozottan rámutat a műben. A könyv nem hagyja figyelmen kívül azt a jelenséget sem, miszerint nem megkerülhető kérdés annak vizsgálata, hogy ez az alapjogvédelem milyen viszonyban áll az alapvetően kontraktuális jellegű és kötelmi jegyeket hordozó, ebből következően a szerződési szabadság elvén álló megközelítéssel. A kidolgozás során mindkét irányból közelítve, de elsődlegesen a jogvédelem szabályozási oldalára koncentrálva dolgozza fel a szerző a választott témát.

E kettősséget is vizsgálva Zaccaria Márton Leó könyve átfogó képet ad arról, hogy az Európai Unió újabb szociálpolitikai kezdeményezései milyen módon igyekeznek egyensúlyozni a két igény között. A monográfia tudományos alapossággal és igényességgel tárja fel a problémát és igyekszik megoldási javaslatot is adni, kitérve egyúttal a releváns joggyakorlat számos elemére és a magyar munkajog utóbbi években megfigyelhető, a munkavállalói jogokat érintő változásaira is. A szerző végkövetkeztetése szerint a munkavállalókat megillető alapjogok nem elavultak vagy idejétmúltak, azonban megkérdőjelezhető az imperatív jellegű szabályozás indokoltsága, ami a monográfia egyik központi kérdése. Ennek elemzése során a szerző figyelemmel van az uniós jogban jelen lévő alapvető szociális jogokra és védendő munkavállalói érdekekre, egyúttal kritikai elemzést is nyújtva a releváns munkajogi szabályokról. Az olvasó olyan hiánypótló művet tart a kezében, amely nagyrészt az individuális munkajog, kisebb részben pedig a kollektív munkajog területén is feltárja az Európai Unióban zajló és a munkavállalói alapjogokat érintő tudományos és jogalkotási diskurzust.


Nádas György
tanszékvezető
habilitált egyetemi docens


munkajog