ORAC Kiadó
Webinárium

Korlátozott precedensrendszer – szabályozás és kutathatóság

Részletes program és előadók

2020. 12. 08. 14:00Korlátozott precedensrendszer – szabályozás és kutathatóság

14.00-15:30 A korlátozott precedensrendszer elméleti és gyakorlati kérdései


ELŐADÓ

Varga Zs. András
egyetemi tanár, PPKE JÁK
(kúriai bíró, tanácselnök)

 • A jogalkalmazás egységének fogalma, jelentősége, megteremtésének és fenntartásának megújult eszközrendszere - elméleti alapvetés az ún. korlátozott precedensrendszer megértéséhez
 • A korlátozott precedensrendszer eljárásjogi vetületei: az alsóbb fokú bíróságok kötelezettségei [Pp. 346. § (5) bekezdés, Be. 561. § (3) bekezdés g) pont]
 • A Kúria eljárásai a változások tükrében - a felülvizsgálat alapja és a felülvizsgálat során meghozható határozatok [Pp. 406. § (1) bekezdés, 424. § (1)-(3) bekezdés, Kp. 115. § (1) bekezdés, 121. § (1)-(2) bekezdés, Be. 648. § d) pont]
 • A felülvizsgálati eljárás kapcsolata a jogegységi eljárással [Pp. 417. § (1) bekezdés, 424. § (7) bekezdés, Kp. 115. § (3) bekezdés, Be. 670. § (6)-(8) bekezdés, Bszi. 32. § (1) bekezdés b) pont]
 • A bírósági határozatok közzététele, a megismerhetőségük jelentősége
 • A jogegységi panaszeljárás lényege, a jogegységi panasszal támadható, valamint az eltéréssel érintett határozatok köre [Bszi. 41/B. § (1)-(2) bekezdés]
 • A jogegységi panaszokkal szemben támasztott formai és tartalmi követelmények [Bszi. 41/B. § (4)-(7) bekezdés]
 • A jogegységi panasz eljárás menete (gyakorlati tapasztalatok), az eljárásban hozható határozatok, a meghozott határozatok lehetséges következményei, különös tekintettel a felülvizsgálati eljárás megismétlésére [Bszi. 41/B. § (8)-(11) bekezdés, 41/C. §]


15.30-16.30 A korlátozott precedensrendszer mint adatbázis, megjelenítése a Jogkódexen

ELŐADÓ

Dancs Gábor
a Jogkódex (jogi adatbázis) szolgáltatás vezetője


 • A precedensképes határozat mint dokumentum. Mi a precedens, és mi a precedensképesség? A kettő különbsége.
 • A corpus: precedensképes határozatok megismerésének forrása. A Bírósági Határozatok Gyűjteménye és a kúriai határozatok kapcsolata. Azonosítás és számosság.
 • A corpus elérhetősége a Jogkódexen. A precedensképes határozatok adatbázisba rendezése. BH-knak és EBH-knak megfeleltethetőség. Címrendszer.
 • A precedensképes határozatok megjelenési formái a Jogkódexen. A Precedenskereső. A PREC ikon: relatív hatály.
 • Keresési, használati példák
 • Kérdések és válaszok


*A HVG-ORAC Kiadó a Magyar Ügyvédi Kamara által az ügyvédi tevékenységet végzők továbbképzésére akkreditált képzési hely, AK001010/2020 akkreditációs számon került nyilvántartásba. Az Oktatási és Akkreditációs Bizottság a Képzési Eseményt NY001412/2020 számon vette nyilvántartásba.

Idén április 1-jétől „korlátozott precedensrendszer” él a bírósági jogszolgáltatásban, amelyről itt olvashat részletesebben

A webinárium két szempontból járja körül a témakört: egyrészt tartalmi szempontból, tehát előadónk a szabályozást ismerteti, másrészt formai szempontból, azaz a Kiadó munkatársa bemutatja, hogyan lehet kutatni a precedensképes határozatok között a Jogkódex adatbázisában.

A webinárium közvetítésére a Webex Event programot használjuk majd. A jelentkezőket az eseményt megelőzően e-mailben tájékoztatjuk a technikai tudnivalókról.

*A HVG-ORAC Kiadó a Magyar Ügyvédi Kamara által az ügyvédi tevékenységet végzők továbbképzésére akkreditált képzési hely, AK001010/2020 akkreditációs számon került nyilvántartásba. Az Oktatási és Akkreditációs Bizottság a Képzési Eseményt NY001412/2020 számon vette nyilvántartásba.


Lemondási határidő: a webináriumot megelőző egy héttel. Ezen időponton túli lemondást nem áll módunkban elfogadni, és a részvételi díj teljes összegét kiszámlázzuk.

 • Varga Zs. András egyetemi tanár, PPKE JÁK (kúriai bíró, tanácselnök)
 • Dancs Gábor, a Jogkódex (jogi adatbázis) szolgáltatás vezetője

 • Teljes ár: 14 173 Ft + áfa
 • ORAC törzsvásárlóknak: 10%
 • Diákkedvezmény: 15%
Az esemény lezajlott.

14.00-15:30 A korlátozott precedensrendszer elméleti és gyakorlati kérdései


ELŐADÓ

Varga Zs. András
egyetemi tanár, PPKE JÁK
(kúriai bíró, tanácselnök)

 • A jogalkalmazás egységének fogalma, jelentősége, megteremtésének és fenntartásának megújult eszközrendszere - elméleti alapvetés az ún. korlátozott precedensrendszer megértéséhez
 • A korlátozott precedensrendszer eljárásjogi vetületei: az alsóbb fokú bíróságok kötelezettségei [Pp. 346. § (5) bekezdés, Be. 561. § (3) bekezdés g) pont]
 • A Kúria eljárásai a változások tükrében - a felülvizsgálat alapja és a felülvizsgálat során meghozható határozatok [Pp. 406. § (1) bekezdés, 424. § (1)-(3) bekezdés, Kp. 115. § (1) bekezdés, 121. § (1)-(2) bekezdés, Be. 648. § d) pont]
 • A felülvizsgálati eljárás kapcsolata a jogegységi eljárással [Pp. 417. § (1) bekezdés, 424. § (7) bekezdés, Kp. 115. § (3) bekezdés, Be. 670. § (6)-(8) bekezdés, Bszi. 32. § (1) bekezdés b) pont]
 • A bírósági határozatok közzététele, a megismerhetőségük jelentősége
 • A jogegységi panaszeljárás lényege, a jogegységi panasszal támadható, valamint az eltéréssel érintett határozatok köre [Bszi. 41/B. § (1)-(2) bekezdés]
 • A jogegységi panaszokkal szemben támasztott formai és tartalmi követelmények [Bszi. 41/B. § (4)-(7) bekezdés]
 • A jogegységi panasz eljárás menete (gyakorlati tapasztalatok), az eljárásban hozható határozatok, a meghozott határozatok lehetséges következményei, különös tekintettel a felülvizsgálati eljárás megismétlésére [Bszi. 41/B. § (8)-(11) bekezdés, 41/C. §]


15.30-16.30 A korlátozott precedensrendszer mint adatbázis, megjelenítése a Jogkódexen

ELŐADÓ

Dancs Gábor
a Jogkódex (jogi adatbázis) szolgáltatás vezetője


 • A precedensképes határozat mint dokumentum. Mi a precedens, és mi a precedensképesség? A kettő különbsége.
 • A corpus: precedensképes határozatok megismerésének forrása. A Bírósági Határozatok Gyűjteménye és a kúriai határozatok kapcsolata. Azonosítás és számosság.
 • A corpus elérhetősége a Jogkódexen. A precedensképes határozatok adatbázisba rendezése. BH-knak és EBH-knak megfeleltethetőség. Címrendszer.
 • A precedensképes határozatok megjelenési formái a Jogkódexen. A Precedenskereső. A PREC ikon: relatív hatály.
 • Keresési, használati példák
 • Kérdések és válaszok


*A HVG-ORAC Kiadó a Magyar Ügyvédi Kamara által az ügyvédi tevékenységet végzők továbbképzésére akkreditált képzési hely, AK001010/2020 akkreditációs számon került nyilvántartásba. Az Oktatási és Akkreditációs Bizottság a Képzési Eseményt NY001412/2020 számon vette nyilvántartásba.

Idén április 1-jétől „korlátozott precedensrendszer” él a bírósági jogszolgáltatásban, amelyről itt olvashat részletesebben

A webinárium két szempontból járja körül a témakört: egyrészt tartalmi szempontból, tehát előadónk a szabályozást ismerteti, másrészt formai szempontból, azaz a Kiadó munkatársa bemutatja, hogyan lehet kutatni a precedensképes határozatok között a Jogkódex adatbázisában.

A webinárium közvetítésére a Webex Event programot használjuk majd. A jelentkezőket az eseményt megelőzően e-mailben tájékoztatjuk a technikai tudnivalókról.

*A HVG-ORAC Kiadó a Magyar Ügyvédi Kamara által az ügyvédi tevékenységet végzők továbbképzésére akkreditált képzési hely, AK001010/2020 akkreditációs számon került nyilvántartásba. Az Oktatási és Akkreditációs Bizottság a Képzési Eseményt NY001412/2020 számon vette nyilvántartásba.


Lemondási határidő: a webináriumot megelőző egy héttel. Ezen időponton túli lemondást nem áll módunkban elfogadni, és a részvételi díj teljes összegét kiszámlázzuk.

 • Varga Zs. András egyetemi tanár, PPKE JÁK (kúriai bíró, tanácselnök)
 • Dancs Gábor, a Jogkódex (jogi adatbázis) szolgáltatás vezetője