Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!

A nemzetközi magánjogi törvény és az európai uniós rendeletek alkalmazása egyre több kérdést vet fel a judikatúrában, és a jogirodalmi tevékenység is látványosan megélénkült e jogterületen. A törvény 2020-ban megjelent kommentárját huszonhárman írtuk, az Európai Unió Bíróságának több mint kéttucat nemzetközi magánjogi tárgyú ítélete bemutatására pedig huszonhét szerzőt nyertünk meg egy 2021-ben közzétett kötetben. Mindezek a sikerek arra bátorítottak, hogy 2022-ben egy évente megjelenő periodikát indítsunk Nemzetközi Magánjogi Évkönyv (Hungarian Yearbook of Private International Law) címmel. Ötletünkhöz az első hívó szóra csatlakoztak a szerkesztőbizottságba felkért kollégák és a tekintélyes szerzői gárda is. A folyóirat kiadását az említett két kötet gondozója, a HVG-ORAC Kiadó vállalta, együttműködő szakmai partnernek pedig a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézetet nyertük meg. A példaszerű összefogás eredményét tartja kezében az olvasó.

Az új éves periodika célja a nemzetközi magánjogi gondolkodás fejlesztése, a témakör jogtudományának és joggyakorlatának megjelenítése, a kutatási eredmények terjesztése. Az évkönyv első száma magyar szerzők magyar nyelvű írásait tartalmazza. A következő számokban angol nyelvű tanulmányokat és külföldi szerzők műveit is szívesen közzétesszük. A lap tematikailag a nemzetközi magánjog és a nemzetközi eljárásjog mellett a nemzetközi gazdasági jog területét is művelni kívánja. Tanulmányokon kívül rendszeresen közölnénk ismertetéseket az európai uniós és a nemzetközi jogalkotás fejleményeiről és az Európai Unió Bíróságának joggyakorlatáról, elemzéseket magyar és külföldi felsőbírósági döntésekről, továbbá könyvismertetéseket és beszámolókat nemzetközi magánjogi tárgyú konferenciákról.

Benevolenti lectori salutem!

Budapesten, 2021 karácsonyán

Nemessányi Zoltán, Osztovits András, Vékás Lajos


Együttműködő szakmai partnerünk: 

Kiadvány
ISSN 2786-4332
Megjelenés éve 2022
Formátum B/5, kartonált
Terjedelem (oldalszám) 204

Megrendelőlap

Megrendelés esetén kérjük, töltse le a megrendelőlapot és juttassa vissza beszkennelve e-mail címünkre vagy a +36 1 349 7600 fax számra.

Megrendelőlap
letöltése (PDF)

Címkék: nemzetközi magánjog, Nmjtv.


Kapcsolódó termékek

Copyright © 2022 ORAC Kiadó Kft. | Minden jog fenntartva.