Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!


„Készséggel sorakozunk mindig azokhoz, kik a jogtudomány fejlődésében a közjólétet látják felhívni. Készséggel szentelünk e lapon minden sort, munkásságunkban minden erőt az új lángra szított oltárnak, mely fölött a jog istensége áll.”

Ökröss Bálint: A szerkesztő előszava
Jogtudományi Közlöny
Pest, Januarius 2. 1866. évfolyam, 2. old


A Jogtudományi Közlöny egyike Magyarország legrégebbi jogi folyóiratainak. Az 1866-ban indult lap – megszakított megjelenése miatt – ma a 76. évfolyamánál jár és a mindenkori jogtudomány nagyjai és feltörekvő tehetségei közül válogatta szerzőit. A lap kiemelt törekvése az elméleti alaposság, igyekezve nem csorbítani a gyakorlati felhasználhatóságot sem. Ez a lapcél már csak azért is fontos, mert a lap a Magyar Tudományos Akadémia IX. osztályának felügyelete alatt működik, így az akadémiai szféra által megkövetelt magas színvonal megtartása elsődleges.

A folyóirat további fontos célkitűzése – tudományos közleményein, a jogalkotás és a joggyakorlat alakulásának követésén, valamint a jogirodalom és a jogélet fejleményeinek közvetítésén túl –, hogy a szakmai párbeszéd és viták fóruma legyen. Erősíteni akarjuk a jogterületek közötti kapcsolatokat a közös problémák és az „áthajlások” kiemelése útján. Nyitott az újság a jog szerepének multidiszciplináris megközelítései iránt, nemcsak elméleti értelemben, hanem a jogági gyakorlatok elemzése és értékelése szempontjából is.


A Magyar Tudományos Akadémia Állam-
és Jogtudományi Bizottságának folyóirata

Alapítva 1866-ban

A HVG-ORAC Kiadó jelenteti meg 2017-től

A szerkesztőbizottság vezetője: Dr. Vörös Imre 
Főszerkesztő: Dr. Horváth M. Tamás 
Szerkesztők: Dr. Bartha Ildikó, Dr. Szeibert Orsolya, Dr. Udvary Sándor 
Szerkesztőbizottság: Dr. Hamza Gábor, Dr. Lamm Vanda, Dr. Veress Emőd, Dr. Vörös Imre 

Megjelenik: havonta

ISSN 0021-7166


A kéziratok és a publikálással kapcsolatos további kérdések a horvathmt.jogtudkoz@gmail.com címre küldhetők.
Kapcsolódó bejegyzések

  • Vékás Lajos: A Polgári Törvénykönyv első hét évéről
    Jogtudományi Közlöny, 2021/3., 101-112. o.
  • Megújult a Jogtudományi Közlöny
  • 2017-től kiadónk jelenteti meg a Jogtudományi Közlönyt
    A Magyar Tudományos Akadémia és a HVG-ORAC Kiadó ma írták alá a kiadói szerződést. A patinás folyóirat már előfizethető oldalunkon.
  • Újabb folyóirattal bővült a Jogkódex Szakcikk Adatbázisa
    A most csatlakozó folyóirat a Jogtudományi Közlöny, amelynek egyelőre a 2014 és 2016 közötti lapszámai érhetőek el online.

Kapcsolódó termékek

Copyright © 2022 ORAC Kiadó Kft. | Minden jog fenntartva.