Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!


Az Alkotmánybírósági Szemle 2018-ban megújult. A nyomtatott folyóiratban ezentúl kizárólag tanulmányokat talál, a döntvénytár tartalmat pedig online olvashatja.

A szaklap továbbra is évente kétszer jelentkezik. 

Az Alkotmánybírósági Szemle megújuló formájában még célirányosabban és sokoldalúbban fogja szolgálni az Alkotmánybíróság tevékenységét figyelemmel követő tudományos és gyakorlati szakemberek érdeklődését. Míg a folyóirat nyomtatott része tudományos szaklapként az Alkotmánybíróság munkájához kötődő, illetve a magyar alkotmányjog aktuális kérdéseit taglaló, magas színvonalú írásoknak kíván mérvadó fórumává válni, addig az elektronikusan megjelenő döntvénytár a megszokott minőségben, szelektálva és lényegre törő rövidítésekkel segíti a testület joggyakorlatát követni szándékozók munkáját.

A szerkesztőbizottság elnöke: Dr. Sulyok Tamás, az Alkotmánybíróság elnöke.

A folyóirat főszerkesztője: Dr. Deli Gergely, az Alkotmánybíróság főtanácsadója.

Szerkesztőbizottság elnöke: Sulyok Tamás

Szerkesztőbizottság tagjai: Darák Péter, Harmathy Attila, Hörcherné Marosi Ildikó, Juhász Imre, Lenkovics Barnabás, Martonyi János, Paczolay Péter, Smuk Péter, Sonnevend Pál, Trócsányi László, Bodnár Eszter, Csink Lóránt, Gárdos-Orosz Fruzsina, Kirs Eszter, Kisné Fazekas Flóra, Pozsár-Szentmiklósy Zoltán, Török Bernát

Főszerkesztő: Deli Gergely

Szerkesztők: Csekő-Lengyel Nóra Zsuzsanna, Németh Ágnes, Orbán Endre, Zakariás Kinga

Az elektronikus döntvénytár készítői: Csekő-Lengyel Nóra Zsuzsanna, Juhász Dorina, Németh Ágnes, Zakariás Kinga

Megjelenik: évente két alkalommal


ISSN 2061-5582Kapcsolódó bejegyzések

 • Paczolay Péter: Az Alkotmánybíróság alkotmányvédő szerepéről*
  Alkotmánybírósági Szemle, 2014/1., 105-110. o.
 • Paczolay Péter: Az alkotmánybíróságok függetlensége – áttekintés
  Alkotmánybírósági Szemle 2014/2., 78-82. o.
 • Kováts Beáta ­­– Sulyok Tamás: A bírói kezdeményezés mint az egyedi normakontroll eszköze az Alkotmánybíróság gyakorlatában
  Alkotmánybírósági Szemle, 2016/2., 75-82. o.
 • Megújul az Alkotmánybírósági Szemle
 • Schiffer András: A véleményszabadság alkotmánybírósági esetjoga a megváltozott közjogi környezetben
  Alkotmánybírósági Szemle, 2018/1., 34-48. o.
 • Czine Ágnes: Tükörkép a bírói függetlenségről és pártatlanságról az Alkotmánybíróság gyakorlatában
  Alkotmánybírósági Szemle, 2018/2., 2-8. o.
 • Szentgáli-Tóth Boldizsár: A sarkalatos törvényalkotás egyes alkotmányossági dimenziói. A sarkalatos törvényekkel kapcsolatos hazai alkotmánybírósági gyakorlat múltja, jelene, jövője
  Alkotmánybírósági Szemle, 2019/1., 10-19. o.
 • Potje László: Az önkormányzatok indítványozói jogosultsága az újabb alkotmánybírósági döntések tükrében
  Alkotmánybírósági Szemle, 2019/2., 12-20. o.
 • Pődör Lea: Az önvezető járművek, a trolley probléma és az emberi élet védelme – Széljegyzetek egy jogi-erkölcsi dilemma margójára
  Alkotmánybírósági Szemle, 2020/1., 11-22 o.
 • Zakariás Kinga: Az öngyilkosság szabadsága mint az egyéni autonómia kifejeződése – Gondolatok a német alkotmánybíróság asszisztált öngyilkosság ítéletéhez
  Alkotmánybírósági Szemle, 2020/2., 2-10 o.
 • Dr. Varga Ádám: Van-e jelentősége a helyi önkormányzáshoz való jog alapjogként tételezésének?
  Alkotmánybírósági Szemle, 2021/1., 2-9. o.

Címkék: Alaptörvény, Alkotmánybíróság, alkotmányjogi panasz

Kapcsolódó termékek

Copyright © 2022 ORAC Kiadó Kft. | Minden jog fenntartva.