ORAC Kiadó

Tájékoztatjuk kedves vásárlóinkat, hogy a Novissima jogi-gazdasági könyvesbolt július 12-én (pénteken) és július 18-19-ig zárva tart.

folyóirat

Alkotmánybírósági Szemle


Az Alkotmánybírósági Szemle 2018-ban megújult. A nyomtatott folyóiratban ezentúl kizárólag tanulmányokat talál, a döntvénytár tartalmat pedig online olvashatja.

A szaklap továbbra is évente kétszer jelentkezik. 

Az Alkotmánybírósági Szemle megújuló formájában még célirányosabban és sokoldalúbban fogja szolgálni az Alkotmánybíróság tevékenységét figyelemmel követő tudományos és gyakorlati szakemberek érdeklődését. Míg a folyóirat nyomtatott része tudományos szaklapként az Alkotmánybíróság munkájához kötődő, illetve a magyar alkotmányjog aktuális kérdéseit taglaló, magas színvonalú írásoknak kíván mérvadó fórumává válni, addig az elektronikusan megjelenő döntvénytár a megszokott minőségben, szelektálva és lényegre törő rövidítésekkel segíti a testület joggyakorlatát követni szándékozók munkáját.

A folyóirat weboldala: abszemle.hu 

Az Alkotmánybírósági Szemle lapszámai (2010−2024) online:
szakcikkadatbazis.hu/Alkotmanybirosagi_Szemle

Szerkesztőbizottság elnöke: Sulyok Tamás

Szerkesztőbizottság tagjai: Darák Péter, Deli Gergely, Hörcherné Marosi Ildikó, Juhász Imre, Lenkovics Barnabás, Martonyi János, Orbán Endre, Paczolay Péter, Smuk Péter, Sonnevend Pál, Trócsányi László, Bodnár Eszter, Csink Lóránt, Gárdos-Orosz Fruzsina, Kisné Fazekas Flóra, Pozsár-Szentmiklósy Zoltán, Sándor Lénárd, Schanda Balázs, Török Bernát

Főszerkesztő: Zakariás Kinga

Szerkesztők: Naszladi Georgina, Németh Ágnes

Az elektronikus döntvénytár készítői: Csekő-Lengyel Nóra Zsuzsanna, Juhász Dorina, Németh Ágnes

Megjelenik: évente két alkalommal

ISSN 2061-5582

A folyóirat weboldala: abszemle.hu

Lapunk a Magyar Tudományos Akadémia IX. (Gazdaság- és Jogtudományok) Osztály Állam- és Jogtudományi folyóiratlistáján hazai 'D' kategóriás besorolást kapott.


AlaptörvényAlkotmánybíróságalkotmányjogi panasz
  • Teljes ár: 4 975 Ft
  • Diákkedvezmény: 15%

Az Alkotmánybírósági Szemle 2018-ban megújult. A nyomtatott folyóiratban ezentúl kizárólag tanulmányokat talál, a döntvénytár tartalmat pedig online olvashatja.

A szaklap továbbra is évente kétszer jelentkezik. 

Az Alkotmánybírósági Szemle megújuló formájában még célirányosabban és sokoldalúbban fogja szolgálni az Alkotmánybíróság tevékenységét figyelemmel követő tudományos és gyakorlati szakemberek érdeklődését. Míg a folyóirat nyomtatott része tudományos szaklapként az Alkotmánybíróság munkájához kötődő, illetve a magyar alkotmányjog aktuális kérdéseit taglaló, magas színvonalú írásoknak kíván mérvadó fórumává válni, addig az elektronikusan megjelenő döntvénytár a megszokott minőségben, szelektálva és lényegre törő rövidítésekkel segíti a testület joggyakorlatát követni szándékozók munkáját.

A folyóirat weboldala: abszemle.hu 

Az Alkotmánybírósági Szemle lapszámai (2010−2024) online:
szakcikkadatbazis.hu/Alkotmanybirosagi_Szemle

Szerkesztőbizottság elnöke: Sulyok Tamás

Szerkesztőbizottság tagjai: Darák Péter, Deli Gergely, Hörcherné Marosi Ildikó, Juhász Imre, Lenkovics Barnabás, Martonyi János, Orbán Endre, Paczolay Péter, Smuk Péter, Sonnevend Pál, Trócsányi László, Bodnár Eszter, Csink Lóránt, Gárdos-Orosz Fruzsina, Kisné Fazekas Flóra, Pozsár-Szentmiklósy Zoltán, Sándor Lénárd, Schanda Balázs, Török Bernát

Főszerkesztő: Zakariás Kinga

Szerkesztők: Naszladi Georgina, Németh Ágnes

Az elektronikus döntvénytár készítői: Csekő-Lengyel Nóra Zsuzsanna, Juhász Dorina, Németh Ágnes

Megjelenik: évente két alkalommal

ISSN 2061-5582

A folyóirat weboldala: abszemle.hu

Lapunk a Magyar Tudományos Akadémia IX. (Gazdaság- és Jogtudományok) Osztály Állam- és Jogtudományi folyóiratlistáján hazai 'D' kategóriás besorolást kapott.


AlaptörvényAlkotmánybíróságalkotmányjogi panasz