ORAC Kiadó
Magyar büntetőjog I-IV.

ISBN: 963 8213 14 0

Formátum: A/5

kapcsos kommentár

Magyar büntetőjog I-IV.

Kommentár a gyakorlat számára - Negyedik kiadás


Szerzők: Akácz JózsefBelegi JózsefCsák ZsoltKatona SándorKónya IstvánMárki ZoltánMészár RózaMolnár Gábor MiklósSomogyi Gábor

Szerkesztő: Kónya István


A Kúria bíráinak kommentárja a gyakorlat számára 

Az Országgyűlés a 2012. évi C. törvénnyel megalkotta az új Büntető Törvénykönyvet, amely 2013. július 1-jén hatályba lépett. Az új Btk. úgy hozott létre lényegi változtatásokat a büntető anyagi jogban, hogy nem jelent teljes szakítást azokkal az értékekkel, amelyek a korábbi szabályozásban az állampolgárok hatékony jogvédelmét biztosították. Megújította – más jogterületeken kipróbált szankciók (sportrendezvények látogatásától eltiltás, elzárás) átemelésével új büntetési nemekkel bővítette – a büntetési rendszert. Sok esetben törvényi szintre emelte a büntető ítélkezésben évtizedek alatt kikristályosodott joggyakorlatot.

Kiadónk a Kúria tapasztalt büntetőbíráinak szerzőségével, a Kúria Büntető Kollégiuma vezetőjének szerkesztésében 2013 szeptemberében jelentette meg a Kommentár új, harmadik kiadását. Az új törvény rendelkezéseinek elemzése mellett a bírák áttekintették az egyes jogintézmények, törvényi tényállások alkalmazásához kapcsolódó korábbi joggyakorlatot. A szerzők elvégezték a törvény változásának fényében szükséges szelekciót is: a magyarázatok között csak azokat az elvi tartalmú eseti bírósági döntéseket és testületi határozatokat ismertetik, amelyeket a gyakorlat számára továbbra is iránymutatónak tartanak.

2022. július 6-án a Kiadó megjelentette a Kommentár negyedik kiadását. A Kommentár harmadik kiadásának nyolcadik (utolsó) pótlapcsomagja 2020. november 15. napjával zárult le. Az azóta eltelt másfél esztendőben tizenhárom büntetőjogi tárgyú törvény (vagy büntetőrendelkezéseket is tartalmazó törvény) született.

Az alkotmányos büntetőjog legújabb alkotásaiban változatlanul hangsúlyt kap annak kifejeződése, hogy az állam a sérelmet szenvedett fél mellett áll. Ez a jogalkotói szándék ismerhető fel – a már az előző pótlapcsomagban is tárgyalt – az iskolai erőszak megszüntetése és megelőzése érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi LXXIV. törvényből, valamint a hozzátartozók sérelmére elkövetett súlyos személy elleni erőszakos bűncselekmények áldozatainak fokozottabb védelme tárgyában készült 2020. évi CVIII. törvény rendelkezéseiből. Ezt a követelményt szolgálja a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2021. évi LXXIX. törvénynek a gyermekpornográfia különös részi tényállását újraszabályozó rendelkezése is.

Az állatok védelme érdekében szükséges egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi CXXVIII. törvény megújította a természetkárosítás, az állatkínzás, valamint a tiltott állatviadal szervezése tényállását.

Kirívó társadalomra veszélyessége miatt vált 2021. május 14-től büntetendővé annak a cselekménye, aki járművezetéstől eltiltás hatálya alatt vezet engedély nélkül járművet. A bűncselekmény minősített esetét követi el az, aki a cselekményt büntetőeljárásban kiszabott járművezetéstől eltiltás hatálya alatt követi el.

A pótlapcsomagban megtalálható a lakcímbejelentéshez fűződő büntetőjogi következmények módosulásának indokolása éppúgy, mint a hálapénz adásának – 2020. évi C. törvény rendelkezése által – immár karakteresen vesztegetéskénti kriminalizálásának magyarázata is.

Az Általános Részt érintő módosítások közül fokozott figyelmet érdemel a törvényi egység új megoldása, a kiutasítás kezdő időpontjának – gyakorlati tapasztalatokra tekintettel történt – új meghatározása.

A bűnszövetség–bűnszervezet kapcsán a korlátlan enyhítés kizárásának harmonizáló szabályozása jogalkalmazási disszonanciát szüntet meg.

A Kommentár a pótlapok összeállításánál ez esetben sem feledkezett meg a Kúria jogegységi határozatainak bemutatásáról.

Tekintettel az újdonságok nagy számára és arra a tényre, hogy a Kommentár előző, harmadik kiadásába már nyolc pótlapcsomag lett beépítve, azt tartottuk felhasználóbarát megoldásnak, hogy ezúttal új, az eddigi szöveget a jelenlegi aktualizálással egybeszerkesztett kiadást juttassunk el előfizetőinknek. Előfizetőinknek mindösszesen annyi a tennivalójuk az eljuttatott pótlapcsomaggal, hogy az I., a II. és a III. kötetben kicseréljék az eddigi lapokat az újakra, míg a IV. kötet esetében a megszokott módon behelyezzék az új jogegységi határozatokat tartalmazó pótlapokat a megadott helyre.


Tájékoztatjuk Önt, hogy a kapcsos szerkezetű kiadványunk megrendelésével egyidejűleg, Ön jogosulttá és részesévé válik a hatályosító szolgáltatásunknak is. A kötet folyamatos hatályosságának fenntartását a Kiadó – a gyakorlati tapasztalatokra és jogszabályi változásokra tekintettel – a változásokat feldolgozó pótlapok kiadásával kívánja biztosítani, amelyek mindaddig megküldésre kerülnek az Ön részére, amíg írásban, kifejezetten ezzel ellentétes tartalmú nyilatkozat nem érkezik a Kiadóhoz. A pótlapok idei ára: 38 Ft / oldal.

Amennyiben ezen szolgáltatásunkra nem tart igényt, kérjük ezt, akár a megrendelésével egyidejűleg, akár a későbbiek folyamán bármikor írásban email, fax vagy postai levél útján szíveskedjen Kiadónk - honlapon közvetlenül elérhető ügyfélszolgálat elérhetőségein - felé jelezni.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben a jogszabályváltozás oly mértékű, hogy a hatályosítás a pótlapok kiküldésével nem biztosítható, a Kiadó nem köteles további pótlapok küldésére. Ebben az esetben a Kiadó a pótlapok küldését megszünteti.

Felhívjuk szíves figyelmét arra is, hogy olyan esetben, amikor a Megrendelői érdeklődés megszűnik vagy jelentős mértékben lecsökken a kiadvánnyal és a pótlapokkal kapcsolatban, a Kiadó fenntartja magának a jogot arra, hogy beszüntesse a pótlapok kiadását és küldését.

A Kiadó tájékoztatást ad a honlapján azokról a kapcsos kiadványokról, amelyek esetében a pótlapok küldését beszüntette.


új Btk.
  • Teljes ár: 36 000 Ft
  • ORAC törzsvásárlóknak: 10%
  • Diákkedvezmény: 15%

Szerzők: Akácz JózsefBelegi JózsefCsák ZsoltKatona SándorKónya IstvánMárki ZoltánMészár RózaMolnár Gábor MiklósSomogyi Gábor

Szerkesztő: Kónya István


A Kúria bíráinak kommentárja a gyakorlat számára 

Az Országgyűlés a 2012. évi C. törvénnyel megalkotta az új Büntető Törvénykönyvet, amely 2013. július 1-jén hatályba lépett. Az új Btk. úgy hozott létre lényegi változtatásokat a büntető anyagi jogban, hogy nem jelent teljes szakítást azokkal az értékekkel, amelyek a korábbi szabályozásban az állampolgárok hatékony jogvédelmét biztosították. Megújította – más jogterületeken kipróbált szankciók (sportrendezvények látogatásától eltiltás, elzárás) átemelésével új büntetési nemekkel bővítette – a büntetési rendszert. Sok esetben törvényi szintre emelte a büntető ítélkezésben évtizedek alatt kikristályosodott joggyakorlatot.

Kiadónk a Kúria tapasztalt büntetőbíráinak szerzőségével, a Kúria Büntető Kollégiuma vezetőjének szerkesztésében 2013 szeptemberében jelentette meg a Kommentár új, harmadik kiadását. Az új törvény rendelkezéseinek elemzése mellett a bírák áttekintették az egyes jogintézmények, törvényi tényállások alkalmazásához kapcsolódó korábbi joggyakorlatot. A szerzők elvégezték a törvény változásának fényében szükséges szelekciót is: a magyarázatok között csak azokat az elvi tartalmú eseti bírósági döntéseket és testületi határozatokat ismertetik, amelyeket a gyakorlat számára továbbra is iránymutatónak tartanak.

2022. július 6-án a Kiadó megjelentette a Kommentár negyedik kiadását. A Kommentár harmadik kiadásának nyolcadik (utolsó) pótlapcsomagja 2020. november 15. napjával zárult le. Az azóta eltelt másfél esztendőben tizenhárom büntetőjogi tárgyú törvény (vagy büntetőrendelkezéseket is tartalmazó törvény) született.

Az alkotmányos büntetőjog legújabb alkotásaiban változatlanul hangsúlyt kap annak kifejeződése, hogy az állam a sérelmet szenvedett fél mellett áll. Ez a jogalkotói szándék ismerhető fel – a már az előző pótlapcsomagban is tárgyalt – az iskolai erőszak megszüntetése és megelőzése érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi LXXIV. törvényből, valamint a hozzátartozók sérelmére elkövetett súlyos személy elleni erőszakos bűncselekmények áldozatainak fokozottabb védelme tárgyában készült 2020. évi CVIII. törvény rendelkezéseiből. Ezt a követelményt szolgálja a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2021. évi LXXIX. törvénynek a gyermekpornográfia különös részi tényállását újraszabályozó rendelkezése is.

Az állatok védelme érdekében szükséges egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi CXXVIII. törvény megújította a természetkárosítás, az állatkínzás, valamint a tiltott állatviadal szervezése tényállását.

Kirívó társadalomra veszélyessége miatt vált 2021. május 14-től büntetendővé annak a cselekménye, aki járművezetéstől eltiltás hatálya alatt vezet engedély nélkül járművet. A bűncselekmény minősített esetét követi el az, aki a cselekményt büntetőeljárásban kiszabott járművezetéstől eltiltás hatálya alatt követi el.

A pótlapcsomagban megtalálható a lakcímbejelentéshez fűződő büntetőjogi következmények módosulásának indokolása éppúgy, mint a hálapénz adásának – 2020. évi C. törvény rendelkezése által – immár karakteresen vesztegetéskénti kriminalizálásának magyarázata is.

Az Általános Részt érintő módosítások közül fokozott figyelmet érdemel a törvényi egység új megoldása, a kiutasítás kezdő időpontjának – gyakorlati tapasztalatokra tekintettel történt – új meghatározása.

A bűnszövetség–bűnszervezet kapcsán a korlátlan enyhítés kizárásának harmonizáló szabályozása jogalkalmazási disszonanciát szüntet meg.

A Kommentár a pótlapok összeállításánál ez esetben sem feledkezett meg a Kúria jogegységi határozatainak bemutatásáról.

Tekintettel az újdonságok nagy számára és arra a tényre, hogy a Kommentár előző, harmadik kiadásába már nyolc pótlapcsomag lett beépítve, azt tartottuk felhasználóbarát megoldásnak, hogy ezúttal új, az eddigi szöveget a jelenlegi aktualizálással egybeszerkesztett kiadást juttassunk el előfizetőinknek. Előfizetőinknek mindösszesen annyi a tennivalójuk az eljuttatott pótlapcsomaggal, hogy az I., a II. és a III. kötetben kicseréljék az eddigi lapokat az újakra, míg a IV. kötet esetében a megszokott módon behelyezzék az új jogegységi határozatokat tartalmazó pótlapokat a megadott helyre.


Tájékoztatjuk Önt, hogy a kapcsos szerkezetű kiadványunk megrendelésével egyidejűleg, Ön jogosulttá és részesévé válik a hatályosító szolgáltatásunknak is. A kötet folyamatos hatályosságának fenntartását a Kiadó – a gyakorlati tapasztalatokra és jogszabályi változásokra tekintettel – a változásokat feldolgozó pótlapok kiadásával kívánja biztosítani, amelyek mindaddig megküldésre kerülnek az Ön részére, amíg írásban, kifejezetten ezzel ellentétes tartalmú nyilatkozat nem érkezik a Kiadóhoz. A pótlapok idei ára: 38 Ft / oldal.

Amennyiben ezen szolgáltatásunkra nem tart igényt, kérjük ezt, akár a megrendelésével egyidejűleg, akár a későbbiek folyamán bármikor írásban email, fax vagy postai levél útján szíveskedjen Kiadónk - honlapon közvetlenül elérhető ügyfélszolgálat elérhetőségein - felé jelezni.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben a jogszabályváltozás oly mértékű, hogy a hatályosítás a pótlapok kiküldésével nem biztosítható, a Kiadó nem köteles további pótlapok küldésére. Ebben az esetben a Kiadó a pótlapok küldését megszünteti.

Felhívjuk szíves figyelmét arra is, hogy olyan esetben, amikor a Megrendelői érdeklődés megszűnik vagy jelentős mértékben lecsökken a kiadvánnyal és a pótlapokkal kapcsolatban, a Kiadó fenntartja magának a jogot arra, hogy beszüntesse a pótlapok kiadását és küldését.

A Kiadó tájékoztatást ad a honlapján azokról a kapcsos kiadványokról, amelyek esetében a pótlapok küldését beszüntette.


új Btk.