ORAC Kiadó
Büntetőeljárás jog I-II.

ISBN: 978-963-9203-65-3

Formátum: A/5

Terjedelem (oldalszám): 900 (I. kötet), 898 (II. kötet)

kapcsos kommentár

Büntetőeljárás jog I-II.

Kommentár a gyakorlat számára - Harmadik kiadás


Szerzők: Akácz JózsefBelegi JózsefBelovics ErvinBeregszászi GizellaCsák ZsoltCzine ÁgnesGimesi ÁgnesHarangozó AttilaHornyák SzabolcsKónya IstvánLáng LászlóMárki ZoltánMészár RózaMolnár GáborSchmidt PéterSomogyi Gábor

Szerkesztő: Belegi József


Kiadónk 2018 nyarán jelentette meg a kommentár új kiadását, amely immár a 2017. évi büntetőeljárási törvényt (a 2017. évi XC. törvényt) dolgozza fel.

Kiadványunk megbízható segítséget nyújt a jogalkalmazók számára a büntetőeljárással kapcsolatos rendelkezések helyes és egységes értelmezéséhez. A kommentár fókuszában a büntetőeljárási jog bírói gyakorlata áll, különös tekintettel a Kúria (Legfelsőbb Bíróság) Büntető Kollégiumának iránymutató jelentőségű testületi döntéseire, kollégiumi véleményeire és lényeges eseti döntéseire. A szerzők a megfelelő helyeken utalnak a büntetőeljáráshoz kapcsolódó más jogszabályok rendelkezéseire is.

A kiadvány műfaja „bírói kommentár”, szerzői kúriai bírák, valamint néhány különös szakmai ismeretet igénylő témakör (például nyomozás, vádemelés) esetében pedig a Legfőbb Ügyészség két vezető ügyésze.

A kommentár 3. kiadásának 5. pótlása 2022. október 25-én jelent meg. Alig telt el néhány hónap a Kommentár 4. pótlapcsomagjának 2021. december 10-i megjelenése után, amikor az egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódóan egyéb törvények módosításáról rendelkező 2021. évi CXXXIV. törvény a Be. szabályait viszonylag nagy terjedelemben érintő módosító rendelkezései hatályba léptek. A Btk.-t módosító új rendelkezések több vonatkozásban szükségessé tették az eljárási szabályok változtatását, a törvénynek el kellett oszlatnia a jogalkalmazói gyakorlatban felmerült néhány bizonytalanságot, emellett folytatódtak a törvényszöveg – a korábbi törvénymódosításokkal már megkezdett – fogalmi pontosításai és technikai jellegű változtatásai.

A büntetőhatalom nem mondhat le a folyamatos vagy tartós bűncselekmények belföldön megvalósított cselekményeivel, cselekményrészeivel kapcsolatban a büntetőjogi felelősség érvényesítésének lehetőségéről. Ez a körülmény változtatást igényelt a „ne bis in idem” elv alkalmazásának szabályozása körében az Európai Unió tagállami bíróságai által már elbírált, a magyar törvény szerint egy bűncselekménynek tekintendő több vagy tartós cselekménnyel kapcsolatban, ha az ítélet tényállása a Magyarországon megvalósult cselekményt, cselekményrészt nem tartalmazza. A jogalkotónak ki kellett küszöbölnie továbbá az Alkotmánybíróság 19/2021. (V. 27.) AB határozatával megállapított, mulasztásban megnyilvánuló alkotmánysértést a másodfokú felülbírálat terjedelmével kapcsolatban.

A teljesség igénye nélkül imént említett jogszabályváltozások magyarázatára vállalkozott a több társszerzőváltozással most közreadott 5. pótlapcsomag, amely figyelemmel volt az időközben közzétett, az ítélkezési gyakorlat alakítására hivatott kúriai döntésekre is. Az ebben a pótlapcsomagban közreműködő új szerzők kivétel nélkül a Kúria bírái, illetve a Legfőbb Ügyészség vezető munkatársai.

A pótlapcsomag nyomdába adása előtt néhány nappal, október 3-án fogadta el az Országgyűlés a T/706. számú törvényjavaslatot az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény módosításáról, amelyet aztán – a kormány kezdeményezésére normakontrollt kérve – az Országgyűlés elnöke az Alkotmánybíróságnak küldött meg. Az ebben foglalt rendelkezéseket a következő pótlapcsomagban dolgozzuk fel.
Tájékoztatjuk Önt, hogy a kapcsos szerkezetű kiadványunk megrendelésével egyidejűleg, Ön jogosulttá és részesévé válik a hatályosító szolgáltatásunknak is. A kötet folyamatos hatályosságának fenntartását a Kiadó – a gyakorlati tapasztalatokra és jogszabályi változásokra tekintettel – a változásokat feldolgozó pótlapok kiadásával kívánja biztosítani, amelyek mindaddig megküldésre kerülnek az Ön részére, amíg írásban, kifejezetten ezzel ellentétes tartalmú nyilatkozat nem érkezik a Kiadóhoz. A pótlapok idei ára: 38 Ft / oldal.

Amennyiben ezen szolgáltatásunkra nem tart igényt, kérjük ezt, akár a megrendelésével egyidejűleg, akár a későbbiek folyamán bármikor írásban email, fax vagy postai levél útján szíveskedjen Kiadónk - honlapon közvetlenül elérhető ügyfélszolgálat elérhetőségein - felé jelezni.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben a jogszabályváltozás oly mértékű, hogy a hatályosítás a pótlapok kiküldésével nem biztosítható, a Kiadó nem köteles további pótlapok küldésére. Ebben az esetben a Kiadó a pótlapok küldését megszünteti.

Felhívjuk szíves figyelmét arra is, hogy olyan esetben, amikor a Megrendelői érdeklődés megszűnik vagy jelentős mértékben lecsökken a kiadvánnyal és a pótlapokkal kapcsolatban, a Kiadó fenntartja magának a jogot arra, hogy beszüntesse a pótlapok kiadását és küldését.

A Kiadó tájékoztatást ad a honlapján azokról a kapcsos kiadványokról, amelyek esetében a pótlapok küldését beszüntette.


új Be.
  • Teljes ár: 32 000 Ft
  • ORAC törzsvásárlóknak: 10%
  • Diákkedvezmény: 15%

Szerzők: Akácz JózsefBelegi JózsefBelovics ErvinBeregszászi GizellaCsák ZsoltCzine ÁgnesGimesi ÁgnesHarangozó AttilaHornyák SzabolcsKónya IstvánLáng LászlóMárki ZoltánMészár RózaMolnár GáborSchmidt PéterSomogyi Gábor

Szerkesztő: Belegi József


Kiadónk 2018 nyarán jelentette meg a kommentár új kiadását, amely immár a 2017. évi büntetőeljárási törvényt (a 2017. évi XC. törvényt) dolgozza fel.

Kiadványunk megbízható segítséget nyújt a jogalkalmazók számára a büntetőeljárással kapcsolatos rendelkezések helyes és egységes értelmezéséhez. A kommentár fókuszában a büntetőeljárási jog bírói gyakorlata áll, különös tekintettel a Kúria (Legfelsőbb Bíróság) Büntető Kollégiumának iránymutató jelentőségű testületi döntéseire, kollégiumi véleményeire és lényeges eseti döntéseire. A szerzők a megfelelő helyeken utalnak a büntetőeljáráshoz kapcsolódó más jogszabályok rendelkezéseire is.

A kiadvány műfaja „bírói kommentár”, szerzői kúriai bírák, valamint néhány különös szakmai ismeretet igénylő témakör (például nyomozás, vádemelés) esetében pedig a Legfőbb Ügyészség két vezető ügyésze.

A kommentár 3. kiadásának 5. pótlása 2022. október 25-én jelent meg. Alig telt el néhány hónap a Kommentár 4. pótlapcsomagjának 2021. december 10-i megjelenése után, amikor az egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódóan egyéb törvények módosításáról rendelkező 2021. évi CXXXIV. törvény a Be. szabályait viszonylag nagy terjedelemben érintő módosító rendelkezései hatályba léptek. A Btk.-t módosító új rendelkezések több vonatkozásban szükségessé tették az eljárási szabályok változtatását, a törvénynek el kellett oszlatnia a jogalkalmazói gyakorlatban felmerült néhány bizonytalanságot, emellett folytatódtak a törvényszöveg – a korábbi törvénymódosításokkal már megkezdett – fogalmi pontosításai és technikai jellegű változtatásai.

A büntetőhatalom nem mondhat le a folyamatos vagy tartós bűncselekmények belföldön megvalósított cselekményeivel, cselekményrészeivel kapcsolatban a büntetőjogi felelősség érvényesítésének lehetőségéről. Ez a körülmény változtatást igényelt a „ne bis in idem” elv alkalmazásának szabályozása körében az Európai Unió tagállami bíróságai által már elbírált, a magyar törvény szerint egy bűncselekménynek tekintendő több vagy tartós cselekménnyel kapcsolatban, ha az ítélet tényállása a Magyarországon megvalósult cselekményt, cselekményrészt nem tartalmazza. A jogalkotónak ki kellett küszöbölnie továbbá az Alkotmánybíróság 19/2021. (V. 27.) AB határozatával megállapított, mulasztásban megnyilvánuló alkotmánysértést a másodfokú felülbírálat terjedelmével kapcsolatban.

A teljesség igénye nélkül imént említett jogszabályváltozások magyarázatára vállalkozott a több társszerzőváltozással most közreadott 5. pótlapcsomag, amely figyelemmel volt az időközben közzétett, az ítélkezési gyakorlat alakítására hivatott kúriai döntésekre is. Az ebben a pótlapcsomagban közreműködő új szerzők kivétel nélkül a Kúria bírái, illetve a Legfőbb Ügyészség vezető munkatársai.

A pótlapcsomag nyomdába adása előtt néhány nappal, október 3-án fogadta el az Országgyűlés a T/706. számú törvényjavaslatot az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény módosításáról, amelyet aztán – a kormány kezdeményezésére normakontrollt kérve – az Országgyűlés elnöke az Alkotmánybíróságnak küldött meg. Az ebben foglalt rendelkezéseket a következő pótlapcsomagban dolgozzuk fel.
Tájékoztatjuk Önt, hogy a kapcsos szerkezetű kiadványunk megrendelésével egyidejűleg, Ön jogosulttá és részesévé válik a hatályosító szolgáltatásunknak is. A kötet folyamatos hatályosságának fenntartását a Kiadó – a gyakorlati tapasztalatokra és jogszabályi változásokra tekintettel – a változásokat feldolgozó pótlapok kiadásával kívánja biztosítani, amelyek mindaddig megküldésre kerülnek az Ön részére, amíg írásban, kifejezetten ezzel ellentétes tartalmú nyilatkozat nem érkezik a Kiadóhoz. A pótlapok idei ára: 38 Ft / oldal.

Amennyiben ezen szolgáltatásunkra nem tart igényt, kérjük ezt, akár a megrendelésével egyidejűleg, akár a későbbiek folyamán bármikor írásban email, fax vagy postai levél útján szíveskedjen Kiadónk - honlapon közvetlenül elérhető ügyfélszolgálat elérhetőségein - felé jelezni.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben a jogszabályváltozás oly mértékű, hogy a hatályosítás a pótlapok kiküldésével nem biztosítható, a Kiadó nem köteles további pótlapok küldésére. Ebben az esetben a Kiadó a pótlapok küldését megszünteti.

Felhívjuk szíves figyelmét arra is, hogy olyan esetben, amikor a Megrendelői érdeklődés megszűnik vagy jelentős mértékben lecsökken a kiadvánnyal és a pótlapokkal kapcsolatban, a Kiadó fenntartja magának a jogot arra, hogy beszüntesse a pótlapok kiadását és küldését.

A Kiadó tájékoztatást ad a honlapján azokról a kapcsos kiadványokról, amelyek esetében a pótlapok küldését beszüntette.


új Be.