ORAC Kiadó
Magyar büntetőjog I-IV. - elektronikus kiadvány
elektronikus termék

Magyar büntetőjog I-IV. - elektronikus kiadvány

Kommentár a gyakorlat számára


Szerzők: Akácz JózsefBelegi JózsefCsák ZsoltKatona SándorKónya IstvánMárki ZoltánMészár RózaMolnár Gábor MiklósSomogyi Gábor

Szerkesztő: Kónya István


A kapcsos könyv e-könyvként való előfizetésének időtartama 1 év. Az átalánydíj magában foglalja az évközi frissítéseket is.

A Kúria bíráinak kommentárja a gyakorlat számára

Az Országgyűlés a 2012. évi C. törvénnyel megalkotta az új Büntető Törvénykönyvet, amely 2013. július 1-jén hatályba lépett. Az új Btk. úgy hozott létre lényegi változtatásokat a büntető anyagi jogban, hogy nem jelent teljes szakítást azokkal az értékekkel, amelyek a korábbi szabályozásban az állampolgárok hatékony jogvédelmét biztosították. Megújította – más jogterületeken kipróbált szankciók (sportrendezvények látogatásától eltiltás, elzárás) átemelésével új büntetési nemekkel bővítette – a büntetési rendszert. Sok esetben törvényi szintre emelte a büntető ítélkezésben évtizedek alatt kikristályosodott joggyakorlatot.

Kiadónk a Kúria tapasztalt büntetőbíráinak szerzőségével, a Kúria Büntető Kollégiuma vezetőjének szerkesztésében 2013 szeptemberében jelentette meg a Kommentár új, harmadik kiadását. Az új törvény rendelkezéseinek elemzése mellett a bírák áttekintették az egyes jogintézmények, törvényi tényállások alkalmazásához kapcsolódó korábbi joggyakorlatot. A szerzők elvégezték a törvény változásának fényében szükséges szelekciót is: a magyarázatok között csak azokat az elvi tartalmú eseti bírósági döntéseket és testületi határozatokat ismertetik, amelyeket a gyakorlat számára továbbra is iránymutatónak tartanak.

2022. júliusban a Kiadó megjelentette a Kommentár negyedik kiadását. A Kommentár harmadik kiadásának nyolcadik (utolsó) aktualizálása 2020. november 15. napjával zárult le. Az azóta eltelt másfél esztendőben tizenhárom büntetőjogi tárgyú törvény (vagy büntetőrendelkezéseket is tartalmazó törvény) született.

Az alkotmányos büntetőjog legújabb alkotásaiban változatlanul hangsúlyt kap annak kifejeződése, hogy az állam a sérelmet szenvedett fél mellett áll. Ez a jogalkotói szándék ismerhető fel – a már az előző aktualizálás során is tárgyalt – az iskolai erőszak megszüntetése és megelőzése érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi LXXIV. törvényből, valamint a hozzátartozók sérelmére elkövetett súlyos személy elleni erőszakos bűncselekmények áldozatainak fokozottabb védelme tárgyában készült 2020. évi CVIII. törvény rendelkezéseiből. Ezt a követelményt szolgálja a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2021. évi LXXIX. törvénynek a gyermekpornográfia különös részi tényállását újraszabályozó rendelkezése is.

Az állatok védelme érdekében szükséges egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi CXXVIII. törvény megújította a természetkárosítás, az állatkínzás, valamint a tiltott állatviadal szervezése tényállását.

Kirívó társadalomra veszélyessége miatt vált 2021. május 14-től büntetendővé annak a cselekménye, aki járművezetéstől eltiltás hatálya alatt vezet engedély nélkül járművet. A bűncselekmény minősített esetét követi el az, aki a cselekményt büntetőeljárásban kiszabott járművezetéstől eltiltás hatálya alatt követi el.

Az aktualizálásban megtalálható a lakcímbejelentéshez fűződő büntetőjogi következmények módosulásának indokolása éppúgy, mint a hálapénz adásának – 2020. évi C. törvény rendelkezése által – immár karakteresen vesztegetéskénti kriminalizálásának magyarázata is.

Az Általános Részt érintő módosítások közül fokozott figyelmet érdemel a törvényi egység új megoldása, a kiutasítás kezdő időpontjának – gyakorlati tapasztalatokra tekintettel történt – új meghatározása.

A bűnszövetség–bűnszervezet kapcsán a korlátlan enyhítés kizárásának harmonizáló szabályozása jogalkalmazási disszonanciát szüntet meg.

A Kommentár az aktualizálás során ez esetben sem feledkezett meg a Kúria jogegységi határozatainak bemutatásáról.

Tekintettel az újdonságok nagy számára és arra a tényre, hogy a Kommentár előző, harmadik kiadásába már nyolc pótlás lett beépítve, azt tartottuk felhasználóbarát megoldásnak, hogy ezúttal új, az eddigi szöveget a jelenlegi aktualizálással egybeszerkesztett kiadást szolgáltassunk előfizetőinknek. Az új kiadás 2022. július végétől érhető el online a Jogkódex felületén.
új Btk.
  • Teljes ár: 46 000 Ft
  • Bankkártyás kedvezmény: 5%
  • ORAC törzsvásárlóknak: 10%
  • Diákkedvezmény: 15%

Szerzők: Akácz JózsefBelegi JózsefCsák ZsoltKatona SándorKónya IstvánMárki ZoltánMészár RózaMolnár Gábor MiklósSomogyi Gábor

Szerkesztő: Kónya István


A kapcsos könyv e-könyvként való előfizetésének időtartama 1 év. Az átalánydíj magában foglalja az évközi frissítéseket is.

A Kúria bíráinak kommentárja a gyakorlat számára

Az Országgyűlés a 2012. évi C. törvénnyel megalkotta az új Büntető Törvénykönyvet, amely 2013. július 1-jén hatályba lépett. Az új Btk. úgy hozott létre lényegi változtatásokat a büntető anyagi jogban, hogy nem jelent teljes szakítást azokkal az értékekkel, amelyek a korábbi szabályozásban az állampolgárok hatékony jogvédelmét biztosították. Megújította – más jogterületeken kipróbált szankciók (sportrendezvények látogatásától eltiltás, elzárás) átemelésével új büntetési nemekkel bővítette – a büntetési rendszert. Sok esetben törvényi szintre emelte a büntető ítélkezésben évtizedek alatt kikristályosodott joggyakorlatot.

Kiadónk a Kúria tapasztalt büntetőbíráinak szerzőségével, a Kúria Büntető Kollégiuma vezetőjének szerkesztésében 2013 szeptemberében jelentette meg a Kommentár új, harmadik kiadását. Az új törvény rendelkezéseinek elemzése mellett a bírák áttekintették az egyes jogintézmények, törvényi tényállások alkalmazásához kapcsolódó korábbi joggyakorlatot. A szerzők elvégezték a törvény változásának fényében szükséges szelekciót is: a magyarázatok között csak azokat az elvi tartalmú eseti bírósági döntéseket és testületi határozatokat ismertetik, amelyeket a gyakorlat számára továbbra is iránymutatónak tartanak.

2022. júliusban a Kiadó megjelentette a Kommentár negyedik kiadását. A Kommentár harmadik kiadásának nyolcadik (utolsó) aktualizálása 2020. november 15. napjával zárult le. Az azóta eltelt másfél esztendőben tizenhárom büntetőjogi tárgyú törvény (vagy büntetőrendelkezéseket is tartalmazó törvény) született.

Az alkotmányos büntetőjog legújabb alkotásaiban változatlanul hangsúlyt kap annak kifejeződése, hogy az állam a sérelmet szenvedett fél mellett áll. Ez a jogalkotói szándék ismerhető fel – a már az előző aktualizálás során is tárgyalt – az iskolai erőszak megszüntetése és megelőzése érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi LXXIV. törvényből, valamint a hozzátartozók sérelmére elkövetett súlyos személy elleni erőszakos bűncselekmények áldozatainak fokozottabb védelme tárgyában készült 2020. évi CVIII. törvény rendelkezéseiből. Ezt a követelményt szolgálja a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2021. évi LXXIX. törvénynek a gyermekpornográfia különös részi tényállását újraszabályozó rendelkezése is.

Az állatok védelme érdekében szükséges egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi CXXVIII. törvény megújította a természetkárosítás, az állatkínzás, valamint a tiltott állatviadal szervezése tényállását.

Kirívó társadalomra veszélyessége miatt vált 2021. május 14-től büntetendővé annak a cselekménye, aki járművezetéstől eltiltás hatálya alatt vezet engedély nélkül járművet. A bűncselekmény minősített esetét követi el az, aki a cselekményt büntetőeljárásban kiszabott járművezetéstől eltiltás hatálya alatt követi el.

Az aktualizálásban megtalálható a lakcímbejelentéshez fűződő büntetőjogi következmények módosulásának indokolása éppúgy, mint a hálapénz adásának – 2020. évi C. törvény rendelkezése által – immár karakteresen vesztegetéskénti kriminalizálásának magyarázata is.

Az Általános Részt érintő módosítások közül fokozott figyelmet érdemel a törvényi egység új megoldása, a kiutasítás kezdő időpontjának – gyakorlati tapasztalatokra tekintettel történt – új meghatározása.

A bűnszövetség–bűnszervezet kapcsán a korlátlan enyhítés kizárásának harmonizáló szabályozása jogalkalmazási disszonanciát szüntet meg.

A Kommentár az aktualizálás során ez esetben sem feledkezett meg a Kúria jogegységi határozatainak bemutatásáról.

Tekintettel az újdonságok nagy számára és arra a tényre, hogy a Kommentár előző, harmadik kiadásába már nyolc pótlás lett beépítve, azt tartottuk felhasználóbarát megoldásnak, hogy ezúttal új, az eddigi szöveget a jelenlegi aktualizálással egybeszerkesztett kiadást szolgáltassunk előfizetőinknek. Az új kiadás 2022. július végétől érhető el online a Jogkódex felületén.
új Btk.