Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!


A kötetben a Magyar Munkajogi Társaság vitaülésén elhangzott előadások és hozzászólások szerkesztett változatát tesszük közzé. A téma, az egyenlő bánásmód követelménye mindig aktuális, mindig vitára ösztönöz, ideológiai és jogi kérdések sokaságát veti fel. Jóllehet a vitaülés, de különösképp a vitaindító előadás, szándéka szerint elsősorban a jogintézmény jogi szabályozására, annak értelmezési problémáira kívánt koncentrálni, ám elkerülhetetlen volt, hogy a vita a normaszöveg kritikáján túl az egyenlő bánásmód követelményének egyes részelemeit, gyakorlati alkalmazásának szempontjait is érintse. Különösen izgalmas volt annak vizsgálata, hogy a magánjogi jogviszonyokban, így a munkajogviszonyban egy ilyen közjogias jogintézmény alkalmazása milyen ellentmondásokat szülhet. Ezen túlmenően a kötet tanulmányai érintenek több más, a téma szempontjából fontos kérdést, így az összehasonlíthatóság, az egyenlő bérezés, a munkajogviszony megszüntetése vagy a nemek közötti megkülönböztetés problémáit. A kötet nemcsak a téma iránt elméleti, dogmatikai szempontból érdeklődők, hanem a gyakorló szakemberek által is minden bizonnyal nagy haszonnal forgatható.

A könyv megjelenését támogatta a KCG Partners Ügyvédi Társulás.

Kiadvány
ISBN 978 963 258 508 6
Megjelenés éve 2021
Formátum B/5
Terjedelem (oldalszám) 216

Megrendelőlap

Megrendelés esetén kérjük, töltse le a megrendelőlapot és juttassa vissza beszkennelve e-mail címünkre vagy a +36 1 349 7600 fax számra.

Megrendelőlap
letöltése (PDF)

Címkék: munkajog, Magyar Munkajogi Társaság


Kapcsolódó termékek

Copyright © 2022 ORAC Kiadó Kft. | Minden jog fenntartva.