ORAC Kiadó
Polgári eljárásjog I-II. - elektronikus kiadvány

ISBN: 978-963-8213-08-6

elektronikus termék

Polgári eljárásjog I-II. - elektronikus kiadvány

Kommentár a gyakorlat számára


Szerzők: Bartal GézaBöszörményiné Kovács KatalinCseh AttilaDöme AttilaFarkas AttilaGelencsér DánielHajdu EditHarter MáriaHavasi PéterJójárt EszterKiss GáborKövesné Kósa ZsuzsannaMakai KatalinMészárosné Szabó ZsuzsannaMuzsalyi RóbertNyírőné Kiss IldikóOrosz ÁrpádOsztovits AndrásPetrik FerencPuskás PéterSalamonné Piltz JuditSimonné Gombos KatalinSoltész IlonaTallián BlankaTamáné Nagy ErzsébetTörök JuditVarga EditZumbók Péter

Szerkesztő: Petrik Ferenc

A szerkesztő munkatársa: Gelencsér Dániel


A kapcsos könyv e-könyvként való előfizetésének időtartama 1 év. Az átalánydíj magában foglalja az évközi frissítéseket is.

A Kúria munkatársai – kúriai tanácselnökök, bírák és főtanácsadók – az új polgári perrendtartási törvény elfogadása kapcsán egy „bírói kommentár” megírására vállalkoztak. A kommentár készítésekor azt a kettős feladatot tűzték ki, hogy egyfelől elemezzék, hogy a régi Pp.-hez tartozó bírói gyakorlat mennyiben alkalmazható az új Pp. hatálya alatt indult eljárásokban is, másfelől megvilágítsák azt, hogy az új Pp. meglehetősen bonyolult rendszerében az egyes rendelkezések miként függenek össze egymással és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseivel.

A „bírói kommentár” szerzői – köztük a Kúria Polgári Kollégiumában a polgári eljárásjogi terület szakmai vezetője – tehát nem a Pp. új jogintézményeinek részletező, az elméleti hátteret is összefoglaló bemutatását vállalják. Amit vállalnak, az alcímből is következően az, hogy a joggyakorlat által formált „élő” polgári eljárásjogról nyújtanak útmutatást.

A kommentár jelenlegi (3.) kiadásának 6. pótlása 2023. szeptember 21-től érhető el. A Kommentár előző frissítése óta a Pp., illetve a kapcsolódó jogszabályok több alkalommal módosultak, ezzel együtt viszonylag nagy számban születtek az új perrendi szabályokat értelmező felsőbb bírósági döntések, iránymutatások.

A jogszabályi változások körében kiemelést érdemelnek a személyi állapotot érintő perek, így például a házassági, a származási és a szülői felügyelettel kapcsolatos perek, valamint a munkaügyi perek szabályain végrehajtott módosítások. Az információs technológia fejlődésére figyelemmel részben változtak az okiratokra vonatkozó rendelkezések is.

Ez az aktualizálás – a korábban is követett gyakorlatközpontú szemléletmódot megtartva – elsősorban a bírói gyakorlat széles körű bemutatására koncentrál, a szükséges mértékben kitérve az időközben bekövetkezett jogszabályi változásokra, legújabb jogirodalmi fejleményekre, nemzetközi és uniós jogi tendenciákra is.


új Pp.
  • Éves előfizetési díj: 38 000 Ft
  • ORAC törzsvásárlóknak: 10%
  • Diákkedvezmény: 15%

Szerzők: Bartal GézaBöszörményiné Kovács KatalinCseh AttilaDöme AttilaFarkas AttilaGelencsér DánielHajdu EditHarter MáriaHavasi PéterJójárt EszterKiss GáborKövesné Kósa ZsuzsannaMakai KatalinMészárosné Szabó ZsuzsannaMuzsalyi RóbertNyírőné Kiss IldikóOrosz ÁrpádOsztovits AndrásPetrik FerencPuskás PéterSalamonné Piltz JuditSimonné Gombos KatalinSoltész IlonaTallián BlankaTamáné Nagy ErzsébetTörök JuditVarga EditZumbók Péter

Szerkesztő: Petrik Ferenc

A szerkesztő munkatársa: Gelencsér Dániel


A kapcsos könyv e-könyvként való előfizetésének időtartama 1 év. Az átalánydíj magában foglalja az évközi frissítéseket is.

A Kúria munkatársai – kúriai tanácselnökök, bírák és főtanácsadók – az új polgári perrendtartási törvény elfogadása kapcsán egy „bírói kommentár” megírására vállalkoztak. A kommentár készítésekor azt a kettős feladatot tűzték ki, hogy egyfelől elemezzék, hogy a régi Pp.-hez tartozó bírói gyakorlat mennyiben alkalmazható az új Pp. hatálya alatt indult eljárásokban is, másfelől megvilágítsák azt, hogy az új Pp. meglehetősen bonyolult rendszerében az egyes rendelkezések miként függenek össze egymással és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseivel.

A „bírói kommentár” szerzői – köztük a Kúria Polgári Kollégiumában a polgári eljárásjogi terület szakmai vezetője – tehát nem a Pp. új jogintézményeinek részletező, az elméleti hátteret is összefoglaló bemutatását vállalják. Amit vállalnak, az alcímből is következően az, hogy a joggyakorlat által formált „élő” polgári eljárásjogról nyújtanak útmutatást.

A kommentár jelenlegi (3.) kiadásának 6. pótlása 2023. szeptember 21-től érhető el. A Kommentár előző frissítése óta a Pp., illetve a kapcsolódó jogszabályok több alkalommal módosultak, ezzel együtt viszonylag nagy számban születtek az új perrendi szabályokat értelmező felsőbb bírósági döntések, iránymutatások.

A jogszabályi változások körében kiemelést érdemelnek a személyi állapotot érintő perek, így például a házassági, a származási és a szülői felügyelettel kapcsolatos perek, valamint a munkaügyi perek szabályain végrehajtott módosítások. Az információs technológia fejlődésére figyelemmel részben változtak az okiratokra vonatkozó rendelkezések is.

Ez az aktualizálás – a korábban is követett gyakorlatközpontú szemléletmódot megtartva – elsősorban a bírói gyakorlat széles körű bemutatására koncentrál, a szükséges mértékben kitérve az időközben bekövetkezett jogszabályi változásokra, legújabb jogirodalmi fejleményekre, nemzetközi és uniós jogi tendenciákra is.


új Pp.