Tallózó
2021-03-02

Dojcsák Dalma: Egyesülési jog
Internetes Jogtudományi Enciklopédia, Alkotmányjog rovat

Az egyesülési jog alkotmányos alapjog, amelynek köszönhetően a polgárok saját céljaikra az államtól független, civil szerveződéseket hozhatnak létre és működtethetnek.

2021-02-22

Térey Vilmos: A parlamentnek felelős kormányzás újjászületése (1989–1990)
Parlamenti Szemle, 2020/2., 25-35. o.

A cikk a parlamenti demokráciát harminc évvel ezelőtt megteremtő korszakváltó reformra tekint vissza. Azokat az alapvető jogalkotási lépéseket idézi fel, amelyek a korabeli tételes szabályok átalakításával a felelős kormányzás megteremtésére irányultak.

2021-02-04

Verebics János: “És még mi adtunk magának Kossuth-díjat” – Sárközy Tamás és az 1988-as Társasági törvény születése
Gazdasági Jog, 2020/11-12., 2-9. o.

Sárközy Tamás igen sokszor, igen sok helyen jellemezte úgy az 1988-ban elfogadott első társasági törvényt, mint a politikai rendszerváltást jóval megelőző gazdasági rendszerváltozás alapját, ...

2021-01-21

Gárdos-Orosz Fruzsina: Alkotmánybíróság
Internetes Jogtudományi Enciklopédia, Alkotmányjog rovat

Az alkotmánybíráskodás a világ számos országában az alkotmányosság fontos összetevője, a demokratikus hatalomgyakorlás garanciája. ...

2021-01-07

Üveges István: A Plain Language Movement kulturális kontextusa – társadalmi háttér, történeti irányok és eredmények az Egyesült Államokban
Magyar Jogi Nyelv, 2020/2., 16-25. o.

A nyelvek folyamatos változása régóta ismert tény a nyelvtudomány valamennyi ágában. Az egyes nyelvállapotok diakrón eltéréseket mutatnak (történeti rétegződés), de azonos időben sem csak egyetlen „nyelv” létezik...

2021-01-06

Halász Iván: A 2020. évi orosz alkotmánymódosítás: új egyensúly vagy a régi egyensúlytalanság?
Közjogi Szemle, 2020/4., 1-11. o.

2020. június 25. és július 1. között az Oroszországi Föderáció választójoggal rendelkező állampolgárai 77,92%-os többséggel jóváhagyták azt a komplex alkotmánymódosítást,...

2021-01-06

Árva Zsuzsanna: Közigazgatási normakontroll
Internetes Jogtudományi Enciklopédia, Közigazgatási jog rovat

A közigazgatási normakontroll a közigazgatás mint szervezetrendszer normatív jellegű döntéseinek bírói jellegű felülvizsgálatát jelenti. A normakontroll eljárás fő funkciója a jogvédelem, amely egyszerre lehet objektív és szubjektív.

2020-12-16

Tőkey Balázs: A jóhiszeműség szerepe a kár- és kockázattelepítésben
Gazdaság és Jog, 2020/10., 1-5. o.

A kár- és kockázattelepítés jelentőségét nem lehet túlbecsülni, hiszen a polgári jog meghatározó részét képező vagyoni jogszabályok legfontosabb funkciója a kár- és kockázattelepítés.

2020-12-16

Dr. Ferencz Jácint, Dr. Wellmann Barna Bence: Adalékok az Mt. 66. § (8) bekezdésének c) pontja szerinti munkaviszony-megszüntetéshez, a koronavírus-járvánnyal összefüggésben
Munkajog, 2020/4., 14-19. o.

A Munkajog című folyóirat 2020. évi 3. lapszámában megjelent tanulmányában dr. Arató Balázs elsődlegesen gazdasági szempontokat követve elemzésnek veti alá a határozott idejű munkaviszonyok koronavírus miatti egészségügyi veszélyhelyzet, ...

2020-11-27

Fázsi László: Halmazati és összbüntetés
Internetes Jogtudományi Enciklopédia, Büntetőjog rovat

A halmazati és összbüntetés történeti gyökereit és rendeltetését tekintve is azonos tőről fakadó jogintézményei a büntetőjognak. A két jogintézmény közös jellemzője, ...

2020-10-29

Pődör Lea: Az önvezető járművek, a trolley probléma és az emberi élet védelme – Széljegyzetek egy jogi-erkölcsi dilemma margójára
Alkotmánybírósági Szemle, 2020/1., 11-22 o.

A tanulmány egy, az önvezető járművek által felvetett, alkotmányjogilag is releváns előkérdéssel foglalkozik: miképp döntsünk ártatlan emberek élete között? Mindezt egy olyan szélsőséges közlekedési helyzetben kell elképzelni, ...

2020-10-22

Verebics János: Sárközy Tamás (1940–2020)
Jogtudományi Közlöny, 2020/3., 138-140. o.

80. születésnapján illő módon „ad honorem” kötettel szerettük volna köszönteni – az élő ünneplése helyett mára csak az eltávozott barátra, a kollégára, a mesterre való emlékezés lehetősége maradt.

2020-10-07

Mécs János: Választások
Internetes Jogtudományi Enciklopédia, Alkotmányjog rovat

A választások a képviseleti hatalomgyakorlás eszközei, amelyek révén a képviselet absztrakt elvéből gyakorlati valóság lesz. A választások minősége meghatározza a demokrácia minőségét, ami nem képzelhető el szabad és tisztességes választások nélkül.

2020-10-06

Ferencz Jácint – Nyerges Éva: Szükség törvényt bont? - Gondolatok a paraszolvencia jogi és etikai megítéléséről
Előzetes a Magyar Jog novemberi lapszámából

Becslések alapján a magyar lakosság évente milliárdokat fordít hálapénzre, a paraszolvencia elterjedtségét és társadalmi beágyazottságát tehát nehezen lehetne vitatni. Időről időre készülnek statisztikák a hálapénz felmérésére, ...

2020-10-01

Arató Balázs: Az Mt. 66. § (8) bekezdésének c) pontja a koronavírus tükrében
Munkajog, 2020/3., 19-23. o.

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 66. § (8) bekezdés c) pontjának nincs még kiforrott, egységesnek mondható bírói gyakorlata. A koronavírus miatt elrendelt veszélyhelyzet és a járvánnyal kapcsolatos intézkedések időszerűvé tették...

2020-09-30

Balázs István: Európai Közigazgatási Térség
Internetes Jogtudományi Enciklopédia, Közigazgatási jog rovat

Az „Európai Közigazgatási Térség” fogalmának és intézményének kialakulása eredetileg az EU keleti bővítéséhez kapcsolódott, rendeltetése pedig a tagországi működéshez szükséges közigazgatási kapacitás megteremtésének elősegítése volt.

2020-09-28

Balázs István – Hoffman István: Közigazgatás és koronavírus – a közigazgatási jog rezilienciája vagy annak bukása?*
Közjögi Szemle, 2020/3., 1-10. o.

Az ELKH TK Jogtudományi Intézete az FK 129018. A jogrendszer reagálóképessége című NKFIH által támogatott kutatás keretében feltárja a közigazgatási jog rezilienciáját is.

2020-09-09

Osztovits András: Online bíróságok és az igazságszolgáltatáshoz való jog – esély vagy veszély?
A tanulmány hamarosan megjelenik a Magyar Jogban

Az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosítása során mindig más és más akadályt kellett elhárítani, a legújabb kihívást pedig az információs technológia (a továbbiakban: IT) dinamikus fejlődése jelenti.

2020-07-31

Dr. Bakonyi Mária PhD – Dr. habil. Bárándy Gergely PhD: A letartóztatás mint a vallomás befolyásolásának meg nem engedett módszere
Büntetőjogi Szemle, 2020/1., 3-12. o.

A beismerő vallomás a bizonyításban központi szerepet tölt be. A középkorban a beismerő vallomást a „bizonyítékok királynőjének” tekintették, amelyhez az esetek legnagyobb részében nem mindig a legtörvényesebb módszerrel jutottak,...

2020-07-20

Horváth István: Szabad a pálya. A hivatásos sportolók munkaviszonya és a veszélyhelyzet különös szabályai
Sportjog, 2020/2., 1-5. o.

Az írás a hivatásos sportolók foglalkoztatására vonatkozó szabályozás három különös kérdésével foglalkozik. Egyrészt bemutatja a Munka Törvénykönyve egyes jogintézményei milyen eltérésekkel alkalmazandók a sportról szóló 2004. évi I. törvényre.

Tételek: 41 - 60 / 206 (11 oldal)
Copyright © 2022 ORAC Kiadó Kft. | Minden jog fenntartva.