Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!

A korábbi családjogi törvény rendelkezései bekerültek – számos ponton módosult tartalommal – a 2013. évi V. törvénybe, a Ptk.-ba. A kódex Negyedik Könyve teljeskörűen szabályozza a családjogot: az alapelveket, a házasságot, az élettársi kapcsolatot, a rokonságot és a gyámságot.

A kommentár részletes magyarázatokkal segíti a kódex szabályai közötti eligazodást, az új jogintézmények és rendelkezések megértését. Bírák, kodifikátorok, jogtudósok mutatják be a változásokat és azok következményeit. Szakszerű, ugyanakkor gyakorlatias elemzésük megkönnyíti a kódex mindennapi alkalmazását.

A kötet negyedik, 2021. évi kiadása tartalmazza az elmúlt években bekövetkezett – a háttér joganyagra is kiterjedő – jogszabályváltozásokat, amelyek elsősorban az örökbefogadást, a névviselést és a szülői felügyelet egyes kérdéseit érintették, valamint kitér a családjogi perek és a közigazgatási eljárások szabályainak az anyagi joghoz szorosan kapcsolódó módosításaira. A kommentár bemutatja a Ptk. Családjogi Könyvének alkalmazásával kapcsolatban felmerült gyakorlati problémákat, az ezek megoldását célzó bírói gyakorlatot, amely az előző kiadás óta jelentősen bővült, különösen a házassági vagyonjog, a szülő és a gyermek közötti jogviszonyok, valamint a rokontartás területén, ismerteti a joggyakorlat-elemző csoportok és más szakmai testületek véleményeit. A szerzők részletesen foglalkoznak a családjoggal érintkező gyámügyi és gyermekvédelmi kérdésekkel is. A jogszabályok magyarázata során a kommentár hangsúlyozottan támaszkodik a legfrissebb jogirodalomra, az EU-s jogforrásokra és más nemzetközi dokumentumokra, mindezekkel a jogalkalmazók széles köre számára korszerű és naprakész ismereteket nyújt.Kiadvány
ISBN 978 963 258 523 9
Megjelenés éve 2021
Formátum B/5
Terjedelem (oldalszám) 492

Megrendelőlap

Megrendelés esetén kérjük, töltse le a megrendelőlapot és juttassa vissza beszkennelve e-mail címünkre vagy a +36 1 349 7600 fax számra.

Megrendelőlap
letöltése (PDF)

Kapcsolódó bejegyzések

  • Mindennapi családjog, tizenegyedik alkalommal

Címkék: új Ptk., családi jog


Kapcsolódó termékek

Copyright © 2022 ORAC Kiadó Kft. | Minden jog fenntartva.