Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!

A kommentár két kötetben ismerteti a Ptk. kötelmi jogi könyvét. Az egyik a kötelmek közös és a szerződések általános szabályaival foglalkozik, míg ez a kötet az egyes szerződésekre vonatkozó joganyagot tartalmazza, külön hangsúlyt helyezve az olyan új szerződéstípusokra,

mint például a bizalmi vagyonkezelés, a franchise és a pénzügyi lízing. A kötet ismerteti a szerződésen kívül okozott kárért való felelősség szabályait, továbbá az értékpapírra és az egyéb kötelemkeletkeztető tényekre vonatkozó rendelkezéseket.

A kommentár részletes magyarázatokkal segíti a kódex szabályai közötti eligazodást, az egyes jogintézmények és rendelkezések megértését. A kötet szerzői az egyes témakörök avatott ismerői – bírák és jogtudósok –, akik magas szakmai színvonalon, ugyanakkor gyakorlatias szemlélettel mutatják be a változásokat és azok következményeit.

A kötet negyedik, 2021. évi kiadása több helyen megújult az előző kiadáshoz képest: a kötelmi jog területén a gyakorlatban tevékenykedő szerzői gárda készítette a szabályok magyarázatát, bemutatva számos jogesetet és a peres praxisban felmerült problémát. Így például új és a korábbiakhoz képest gyakorlatiasabb szemléletmódot követ az adásvétel, a csere, az ajándékozás, a haszonbérleti szerződés, valamint a szerződésen kívül okozott kártérítés egyes eseteinek a kommentárja, feldolgozva az előző kiadás óta bekövetkezett jogszabályi változásokat is. A kommentár ismerteti a kötelmi jog különös részével kapcsolatos legújabb bírói és alkotmánybírósági döntéseket, sok esetben – így például a hitelszerződésekkel összefüggésben – bemutatja a Kúria jogegységi határozatait, az Alkotmánybíróság és az Európai Unió Bírósága döntéseit. Emellett több helyen kitér a jogirodalomban felmerült vitás kérdésekre is.


Kiadvány
ISBN 978 963 258 525 3
Megjelenés éve 2021
Formátum B/5
Terjedelem (oldalszám) 936

Megrendelőlap

Megrendelés esetén kérjük, töltse le a megrendelőlapot és juttassa vissza beszkennelve e-mail címünkre vagy a +36 1 349 7600 fax számra.

Megrendelőlap
letöltése (PDF)

Címkék: új Ptk., szerződési jog


Kapcsolódó termékek

Copyright © 2022 ORAC Kiadó Kft. | Minden jog fenntartva.