Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!

A kommentár két kötetben ismerteti a Ptk. kötelmi jogi könyvének rendelkezéseit. Ez a kötet a kötelmek közös szabályait (például jognyilatkozat, képviselet, elévülés, teljesítés), valamint a szerződésekre vonatkozó általános szabályokat (például szerződés megkötése, megerősítése, módosítása, megszüntetése, érvénytelenség, szerződésszegés) magyarázza. Hangsúlyosan foglalkozik a kommentár a Ptk. új kötelmi jogi megoldásaival és jogintézményeivel, mint amilyen a versenyeztetési eljárás során, valamint az elektronikus úton történő szerződéskötés, az érvénytelenség megváltozott jogkövetkezményei, a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség új szabályozása, a termékszavatosság, a jogátruházás és a szerződésátruházás jogintézményei.

A Ptk. kommentárja részletes magyarázatokkal segíti a kódex szabályai közötti eligazodást, az új jogintézmények és rendelkezések megértését. Bírák, kodifikátorok, jogtudósok mutatják be a változásokat és azok következményeit. Szakszerű, ugyanakkor gyakorlatias elemzésük megkönnyíti a kódex mindennapi alkalmazását.

A kötet negyedik, 2021. évi kiadása feldolgozza a harmadik kiadás óta bekövetkezett jogszabályváltozásokat, ismerteti a legújabb bírói gyakorlatot (ideértve a Kúria mellett működő Új Ptk. Tanácsadó Testület közzétett véleményeit is), valamint külön kitér a Ptk. új jogintézményeinek legfrissebb bírói gyakorlatára, az egyes jogintézményekhez kapcsoltan ismerteti a kúriai és alkotmánybírósági döntéseket is. A kötet több helyen foglalkozik a veszélyhelyzet kötelmi jogot érintő kérdéseivel, különös tekintettel a Covid-19 járvánnyal összefüggő szerződéses felelősségi jogi problémákra. A kommentár támaszkodik a legfrissebb hazai és külföldi jogirodalomra, valamint az EU-s jogforrásokra is.Kiadvány
ISBN 978 963 258 524 6
Megjelenés éve 2021
Formátum B/5
Terjedelem (oldalszám) 612

Megrendelőlap

Megrendelés esetén kérjük, töltse le a megrendelőlapot és juttassa vissza beszkennelve e-mail címünkre vagy a +36 1 349 7600 fax számra.

Megrendelőlap
letöltése (PDF)

Címkék: új Ptk., szerződési jog


Kapcsolódó termékek

Copyright © 2022 ORAC Kiadó Kft. | Minden jog fenntartva.