ORAC Kiadó
Polgári jog I/VI. - Bevezető és záró rendelkezések, Az ember mint jogalany, Öröklési jog

ISBN: 978 963 258 521 5

Megjelenés éve: 2021

Formátum: B/5

Terjedelem (oldalszám): 396

könyv

Polgári jog I/VI. - Bevezető és záró rendelkezések, Az ember mint jogalany, Öröklési jog

Negyedik, átdolgozott, bővített kiadás (2021)


Szerzők: Böszörményiné Kovács KatalinKecskés LászlóKőrös AndrásMakai KatalinOrosz ÁrpádOsztovits András

Főszerkesztő: Wellmann György

Szerkesztő: Wellmann György

A szerkesztő munkatársa: Gelencsér Dániel


A kommentár első kötete ismerteti a Ptk. célját, az alapelveket és az értelmező rendelkezéseket. Az emberre vonatkozóan a jogképesség és cselek–vőképesség után a gondnokság alá helyezés megújult rendje, majd két új jogintézmény – a támogatott döntéshozatal és az előzetes jognyilatkozat – következik. A korábbi Ptk.-hoz képest jelentősen változott a személyiségi jogok szabályozása és megsértésének szankciórendszere, e téren kiemelendő a sérelemdíj bevezetése. Az öröklési jog körében a végintézkedés, a törvényes öröklés és a kötelesrész új szabályain túl azok gyakorlati hatását is ismerteti a kötet. A Záró rendelkezések kommentárja megkönnyíti a Ptk. fogalomrendszerében való eligazodást, továbbá lehetővé teszi az alkalmazandó jog helyes kiválasztását. 

A Ptk. kommentárja részletes magyarázatokkal segíti a kódex szabályai közötti tájékozódást, az új jogintézmények és rendelkezések megértését. Bírák, kodifikátorok, jogtudósok mutatják be a változásokat és azok következményeit. Szakszerű, ugyanakkor gyakorlatias elemzésük megkönnyíti a kódex mindennapi alkalmazását.

A kötet negyedik, 2021. évi kiadása feldolgozza a Ptk.-hoz kapcsolódó bírói gyakorlatot, amely a Második Könyv vonatkozásában meglehetősen terjedelmesnek mondható. Az új kiadás a korábbiakhoz képest részletesebben és gyakorlatiasabb szemléletmódot követve dolgozza fel a személyiségi jogok egyes kérdéseit, különös tekintettel a sérelemdíjjal kapcsolatos bírói gyakorlatra és jogalkalmazási nehézségekre. Az öröklési jog körében a kötet bemutatja a legfrissebb bírósági döntéseket és egyéb, az öröklési jogot érintő iránymutatásokat (így például a Kúria mellett működő Új Ptk. Tanácsadó Testület állásfoglalásait), emellett szól a kötelesrész és a bizalmi vagyonkezelés kapcsolatáról. A Ptk. Záró rendelkezéseinek magyarázata feldolgozza a Ptk. Nyolcadik Könyve, illetve a Ptké. hatálybalépését követő módosításait és a kapcsolódó bírósági (alkotmánybírósági) gyakorlatot. A legújabb kiadás tartalmaz egy összefoglalót a Ptk. hatálybalépése óta bekövetkezett módosításairól is, megkönnyítve a kommentált normaszöveg változásainak áttekintését.
új Ptk.öröklési jogszemélyiségi jogok
  • Teljes ár: 4 000 Ft
  • ORAC törzsvásárlóknak: 10%
  • Diákkedvezmény: 15%
Ez a termék elfogyott. További tájékoztatásért kérjük, írjon a info@orac.hu címre!

Nem webshopunkon keresztül szeretné megrendelni?

Megrendelőlap letöltése


Szerzők: Böszörményiné Kovács KatalinKecskés LászlóKőrös AndrásMakai KatalinOrosz ÁrpádOsztovits András

Főszerkesztő: Wellmann György

Szerkesztő: Wellmann György

A szerkesztő munkatársa: Gelencsér Dániel


A kommentár első kötete ismerteti a Ptk. célját, az alapelveket és az értelmező rendelkezéseket. Az emberre vonatkozóan a jogképesség és cselek–vőképesség után a gondnokság alá helyezés megújult rendje, majd két új jogintézmény – a támogatott döntéshozatal és az előzetes jognyilatkozat – következik. A korábbi Ptk.-hoz képest jelentősen változott a személyiségi jogok szabályozása és megsértésének szankciórendszere, e téren kiemelendő a sérelemdíj bevezetése. Az öröklési jog körében a végintézkedés, a törvényes öröklés és a kötelesrész új szabályain túl azok gyakorlati hatását is ismerteti a kötet. A Záró rendelkezések kommentárja megkönnyíti a Ptk. fogalomrendszerében való eligazodást, továbbá lehetővé teszi az alkalmazandó jog helyes kiválasztását. 

A Ptk. kommentárja részletes magyarázatokkal segíti a kódex szabályai közötti tájékozódást, az új jogintézmények és rendelkezések megértését. Bírák, kodifikátorok, jogtudósok mutatják be a változásokat és azok következményeit. Szakszerű, ugyanakkor gyakorlatias elemzésük megkönnyíti a kódex mindennapi alkalmazását.

A kötet negyedik, 2021. évi kiadása feldolgozza a Ptk.-hoz kapcsolódó bírói gyakorlatot, amely a Második Könyv vonatkozásában meglehetősen terjedelmesnek mondható. Az új kiadás a korábbiakhoz képest részletesebben és gyakorlatiasabb szemléletmódot követve dolgozza fel a személyiségi jogok egyes kérdéseit, különös tekintettel a sérelemdíjjal kapcsolatos bírói gyakorlatra és jogalkalmazási nehézségekre. Az öröklési jog körében a kötet bemutatja a legfrissebb bírósági döntéseket és egyéb, az öröklési jogot érintő iránymutatásokat (így például a Kúria mellett működő Új Ptk. Tanácsadó Testület állásfoglalásait), emellett szól a kötelesrész és a bizalmi vagyonkezelés kapcsolatáról. A Ptk. Záró rendelkezéseinek magyarázata feldolgozza a Ptk. Nyolcadik Könyve, illetve a Ptké. hatálybalépését követő módosításait és a kapcsolódó bírósági (alkotmánybírósági) gyakorlatot. A legújabb kiadás tartalmaz egy összefoglalót a Ptk. hatálybalépése óta bekövetkezett módosításairól is, megkönnyítve a kommentált normaszöveg változásainak áttekintését.
új Ptk.öröklési jogszemélyiségi jogok