ORAC Kiadó
Büntetőeljárás jog I-II.

ISBN: 978-963-9203-65-3

Formátum: A/5

Terjedelem (oldalszám): 900 (I. kötet), 898 (II. kötet)

kapcsos kommentár

Büntetőeljárás jog I-II.

Kommentár a gyakorlat számára - Harmadik kiadás


Szerzők: Akácz JózsefBelegi JózsefBelovics ErvinCsák ZsoltCzine ÁgnesKónya IstvánLáng LászlóMárki ZoltánMészár RózaMolnár GáborSomogyi Gábor

Szerkesztő: Belegi József


Kiadónk 2018 nyarán jelentette meg a kommentár új kiadását, amely immár a 2017. évi büntetőeljárási törvényt (a 2017. évi XC. törvényt) dolgozza fel.

Kiadványunk megbízható segítséget nyújt a jogalkalmazók számára a büntetőeljárással kapcsolatos rendelkezések helyes és egységes értelmezéséhez. A kommentár fókuszában a büntetőeljárási jog bírói gyakorlata áll, különös tekintettel a Kúria (Legfelsőbb Bíróság) Büntető Kollégiumának iránymutató jelentőségű testületi döntéseire, kollégiumi véleményeire és lényeges eseti döntéseire. A szerzők a megfelelő helyeken utalnak a büntetőeljáráshoz kapcsolódó más jogszabályok rendelkezéseire is.

A kiadvány műfaja „bírói kommentár”, szerzői kúriai bírák, valamint néhány különös szakmai ismeretet igénylő témakör (például nyomozás, vádemelés) esetében pedig a Legfőbb Ügyészség két vezető ügyésze.

A kommentár 3. kiadásának 4. pótlása 2021. december 10-én jelent meg. Az ezt megelőző, 2021. februári (harmadik) pótlapcsomag a hatályos Be. szövegét átfogó, széles körű törvényi módosításokat kimerítő részletességgel magyarázta. A pótlapcsomag közreadása óta eltel rövid időszakban a felsőoktatási intézmények versenyképes működését elősegítő szabályokról, valamint egyes vagyongazdálkodási, kormányzati igazgatási és büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi CIII. törvény a magánvádas eljárás vonatkozásában változtatta, illetve kiegészítette a büntetőeljárás szabályait, összhangot teremtve a feljelentő/magánvádló és az általa megvádolt személy részvételi, képviseleti jogát illetően. Emellett az Alkotmánybíróság gyakorlata is érintette a hatályos eljárási szabályokat. A 10/2021. (IV. 7.) AB határozat alaptörvény-ellenesnek nyilvánította azt a rendelkezést, amely szerint az életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető bűncselekmény miatt folyó eljárásban letartóztatott terhelt esetében a kényszerintézkedésnek nincs ún. objektív határideje. A 26/2021. (VIII. 11.) AB határozat pedig pro futuro, mulasztásban megnyilvánuló alaptörvényellenességet állapított meg korlátozott fellebbezés esetén a másodfokú felülbírálat terjedelmét érintő szabályozással kapcsolatban, határidőt szabva a jogalkotó számára a korrekcióra.

A Kiadó nagy hangsúlyt helyez a kommentár magyarázatainak időszerűségére. Ezek a változások pedig egyértelművé tették az újabb pótlapcsomag közreadásának szükségességét. 

A szerzők természetesen feldolgozták és a magyarázatokba beépítették az időközben megjelent eljárásjogot érintő kúriai gyakorlatot, amely egyébként a korábban közreadott magyarázatukat alátámasztotta.Tájékoztatjuk Önt, hogy a kapcsos szerkezetű kiadványunk megrendelésével egyidejűleg, Ön jogosulttá és részesévé válik a hatályosító szolgáltatásunknak is. A kötet folyamatos hatályosságának fenntartását a Kiadó – a gyakorlati tapasztalatokra és jogszabályi változásokra tekintettel – a változásokat feldolgozó pótlapok kiadásával kívánja biztosítani, amelyek mindaddig megküldésre kerülnek az Ön részére, amíg írásban, kifejezetten ezzel ellentétes tartalmú nyilatkozat nem érkezik a Kiadóhoz. A pótlapok idei ára: 38 Ft / oldal.

Amennyiben ezen szolgáltatásunkra nem tart igényt, kérjük ezt, akár a megrendelésével egyidejűleg, akár a későbbiek folyamán bármikor írásban email, fax vagy postai levél útján szíveskedjen Kiadónk - honlapon közvetlenül elérhető ügyfélszolgálat elérhetőségein - felé jelezni.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben a jogszabályváltozás oly mértékű, hogy a hatályosítás a pótlapok kiküldésével nem biztosítható, a Kiadó nem köteles további pótlapok küldésére. Ebben az esetben a Kiadó a pótlapok küldését megszünteti.

Felhívjuk szíves figyelmét arra is, hogy olyan esetben, amikor a Megrendelői érdeklődés megszűnik vagy jelentős mértékben lecsökken a kiadvánnyal és a pótlapokkal kapcsolatban, a Kiadó fenntartja magának a jogot arra, hogy beszüntesse a pótlapok kiadását és küldését.

A Kiadó tájékoztatást ad a honlapján azokról a kapcsos kiadványokról, amelyek esetében a pótlapok küldését beszüntette.


új Be.
  • Teljes ár: 32 000 Ft
  • Bankkártyás kedvezmény: 5%
  • ORAC törzsvásárlóknak: 10%
  • Diákkedvezmény: 15%

Szerzők: Akácz JózsefBelegi JózsefBelovics ErvinCsák ZsoltCzine ÁgnesKónya IstvánLáng LászlóMárki ZoltánMészár RózaMolnár GáborSomogyi Gábor

Szerkesztő: Belegi József


Kiadónk 2018 nyarán jelentette meg a kommentár új kiadását, amely immár a 2017. évi büntetőeljárási törvényt (a 2017. évi XC. törvényt) dolgozza fel.

Kiadványunk megbízható segítséget nyújt a jogalkalmazók számára a büntetőeljárással kapcsolatos rendelkezések helyes és egységes értelmezéséhez. A kommentár fókuszában a büntetőeljárási jog bírói gyakorlata áll, különös tekintettel a Kúria (Legfelsőbb Bíróság) Büntető Kollégiumának iránymutató jelentőségű testületi döntéseire, kollégiumi véleményeire és lényeges eseti döntéseire. A szerzők a megfelelő helyeken utalnak a büntetőeljáráshoz kapcsolódó más jogszabályok rendelkezéseire is.

A kiadvány műfaja „bírói kommentár”, szerzői kúriai bírák, valamint néhány különös szakmai ismeretet igénylő témakör (például nyomozás, vádemelés) esetében pedig a Legfőbb Ügyészség két vezető ügyésze.

A kommentár 3. kiadásának 4. pótlása 2021. december 10-én jelent meg. Az ezt megelőző, 2021. februári (harmadik) pótlapcsomag a hatályos Be. szövegét átfogó, széles körű törvényi módosításokat kimerítő részletességgel magyarázta. A pótlapcsomag közreadása óta eltel rövid időszakban a felsőoktatási intézmények versenyképes működését elősegítő szabályokról, valamint egyes vagyongazdálkodási, kormányzati igazgatási és büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi CIII. törvény a magánvádas eljárás vonatkozásában változtatta, illetve kiegészítette a büntetőeljárás szabályait, összhangot teremtve a feljelentő/magánvádló és az általa megvádolt személy részvételi, képviseleti jogát illetően. Emellett az Alkotmánybíróság gyakorlata is érintette a hatályos eljárási szabályokat. A 10/2021. (IV. 7.) AB határozat alaptörvény-ellenesnek nyilvánította azt a rendelkezést, amely szerint az életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető bűncselekmény miatt folyó eljárásban letartóztatott terhelt esetében a kényszerintézkedésnek nincs ún. objektív határideje. A 26/2021. (VIII. 11.) AB határozat pedig pro futuro, mulasztásban megnyilvánuló alaptörvényellenességet állapított meg korlátozott fellebbezés esetén a másodfokú felülbírálat terjedelmét érintő szabályozással kapcsolatban, határidőt szabva a jogalkotó számára a korrekcióra.

A Kiadó nagy hangsúlyt helyez a kommentár magyarázatainak időszerűségére. Ezek a változások pedig egyértelművé tették az újabb pótlapcsomag közreadásának szükségességét. 

A szerzők természetesen feldolgozták és a magyarázatokba beépítették az időközben megjelent eljárásjogot érintő kúriai gyakorlatot, amely egyébként a korábban közreadott magyarázatukat alátámasztotta.Tájékoztatjuk Önt, hogy a kapcsos szerkezetű kiadványunk megrendelésével egyidejűleg, Ön jogosulttá és részesévé válik a hatályosító szolgáltatásunknak is. A kötet folyamatos hatályosságának fenntartását a Kiadó – a gyakorlati tapasztalatokra és jogszabályi változásokra tekintettel – a változásokat feldolgozó pótlapok kiadásával kívánja biztosítani, amelyek mindaddig megküldésre kerülnek az Ön részére, amíg írásban, kifejezetten ezzel ellentétes tartalmú nyilatkozat nem érkezik a Kiadóhoz. A pótlapok idei ára: 38 Ft / oldal.

Amennyiben ezen szolgáltatásunkra nem tart igényt, kérjük ezt, akár a megrendelésével egyidejűleg, akár a későbbiek folyamán bármikor írásban email, fax vagy postai levél útján szíveskedjen Kiadónk - honlapon közvetlenül elérhető ügyfélszolgálat elérhetőségein - felé jelezni.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben a jogszabályváltozás oly mértékű, hogy a hatályosítás a pótlapok kiküldésével nem biztosítható, a Kiadó nem köteles további pótlapok küldésére. Ebben az esetben a Kiadó a pótlapok küldését megszünteti.

Felhívjuk szíves figyelmét arra is, hogy olyan esetben, amikor a Megrendelői érdeklődés megszűnik vagy jelentős mértékben lecsökken a kiadvánnyal és a pótlapokkal kapcsolatban, a Kiadó fenntartja magának a jogot arra, hogy beszüntesse a pótlapok kiadását és küldését.

A Kiadó tájékoztatást ad a honlapján azokról a kapcsos kiadványokról, amelyek esetében a pótlapok küldését beszüntette.


új Be.