ORAC Kiadó

Tájékoztatjuk kedves vásárlóinkat, hogy a Novissima jogi-gazdasági könyvesbolt július 12-én (pénteken) és július 18-19-ig zárva tart.

Büntetőeljárás jog I-II.

ISBN: 978-963-9203-65-3

Formátum: A/5

Terjedelem (oldalszám): 900 (I. kötet), 898 (II. kötet)

kapcsos kommentár

Büntetőeljárás jog I-II.

Kommentár a gyakorlat számára - Harmadik kiadás


Szerzők: Akácz JózsefBelegi JózsefBelovics ErvinBeregszászi GizellaCsák ZsoltCzine ÁgnesDemeter ZsuzsannaGimesi ÁgnesHarangozó AttilaHornyák SzabolcsIdzigné Novák Marianna CsillaKónya IstvánLáng LászlóMárki ZoltánMészár RózaMolnár Gábor MiklósSomogyi GáborSchmidt Péter

Szerkesztő: Belegi József


Kiadónk 2018 nyarán jelentette meg a kommentár új kiadását, amely immár a 2017. évi büntetőeljárási törvényt (a 2017. évi XC. törvényt) dolgozza fel.

Kiadványunk megbízható segítséget nyújt a jogalkalmazók számára a büntetőeljárással kapcsolatos rendelkezések helyes és egységes értelmezéséhez. A kommentár fókuszában a büntetőeljárási jog bírói gyakorlata áll, különös tekintettel a Kúria (Legfelsőbb Bíróság) Büntető Kollégiumának iránymutató jelentőségű testületi döntéseire, kollégiumi véleményeire és lényeges eseti döntéseire. A szerzők a megfelelő helyeken utalnak a büntetőeljáráshoz kapcsolódó más jogszabályok rendelkezéseire is.

A kiadvány műfaja „bírói kommentár”, szerzői kúriai bírák, valamint néhány különös szakmai ismeretet igénylő témakör (például nyomozás, vádemelés) esetében pedig a Legfőbb Ügyészség két vezető ügyésze.

A kommentár 3. kiadásának 6. pótlása (kéziratlezárás: 2023. szeptember 1.) 2023. december 20-án jelent meg. A kommentár legutóbbi frissítése óta nyolc törvény érintette kisebb-nagyobb mértékben a büntetőeljárás szabályait. Ezek között feltétlen említést érdemel a kondicionalitási eljárással összefüggő eljárási szabályokat rögzítő 2022. évi XLI. törvény, amely önálló fejezetként kiegészítette a külön eljárások rendszerét a közhatalom gyakorlásával vagy közvagyon kezelésével kapcsolatos kiemelt bűncselekmények eljárási szabályaival. Lényeges változtatásokat hozott emellett a 2022. évi LX. törvény, amely viszonylag széles körben érintette a magánvádas és pótmagánvádas eljárás szabályait, továbbá bővítette a megalapozatlanság kiküszöbölésének lehetőségét a harmadfokú eljárásokban, ezzel is tovább szűkítve az eljárások jogerős befejezésének elhúzódását eredményező hatályon kívül helyezések lehetőségét.

Mindezek és az itt nem említett apróbb változtatások elkerülhetetlenné tették a törvény magyarázatának a kiegészítését. A kommentár szerzői természetesen – az eddigi gyakorlatuknak megfelelően – a Kúria közzétett precedensértékű határozatainak fényében nyomon követték a bírói gyakorlat alakulását, s a jelentős döntések közreadásával is igyekeztek alátámasztani jogmagyarázatukat.

Tájékoztatjuk Önt, hogy a kapcsos szerkezetű kiadványunk megrendelésével egyidejűleg, Ön jogosulttá és részesévé válik a hatályosító szolgáltatásunknak is. A kötet folyamatos hatályosságának fenntartását a Kiadó – a gyakorlati tapasztalatokra és jogszabályi változásokra tekintettel – a változásokat feldolgozó pótlapok kiadásával kívánja biztosítani, amelyek mindaddig megküldésre kerülnek az Ön részére, amíg írásban, kifejezetten ezzel ellentétes tartalmú nyilatkozat nem érkezik a Kiadóhoz. A pótlapok idei ára: 38 Ft / oldal.

Amennyiben ezen szolgáltatásunkra nem tart igényt, kérjük ezt, akár a megrendelésével egyidejűleg, akár a későbbiek folyamán bármikor írásban email, fax vagy postai levél útján szíveskedjen Kiadónk - honlapon közvetlenül elérhető ügyfélszolgálat elérhetőségein - felé jelezni.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben a jogszabályváltozás oly mértékű, hogy a hatályosítás a pótlapok kiküldésével nem biztosítható, a Kiadó nem köteles további pótlapok küldésére. Ebben az esetben a Kiadó a pótlapok küldését megszünteti.

Felhívjuk szíves figyelmét arra is, hogy olyan esetben, amikor a Megrendelői érdeklődés megszűnik vagy jelentős mértékben lecsökken a kiadvánnyal és a pótlapokkal kapcsolatban, a Kiadó fenntartja magának a jogot arra, hogy beszüntesse a pótlapok kiadását és küldését.

A Kiadó tájékoztatást ad a honlapján azokról a kapcsos kiadványokról, amelyek esetében a pótlapok küldését beszüntette.


új Be.
  • Teljes ár: 32 000 Ft
  • ORAC törzsvásárlóknak: 10%
  • Diákkedvezmény: 15%

Szerzők: Akácz JózsefBelegi JózsefBelovics ErvinBeregszászi GizellaCsák ZsoltCzine ÁgnesDemeter ZsuzsannaGimesi ÁgnesHarangozó AttilaHornyák SzabolcsIdzigné Novák Marianna CsillaKónya IstvánLáng LászlóMárki ZoltánMészár RózaMolnár Gábor MiklósSomogyi GáborSchmidt Péter

Szerkesztő: Belegi József


Kiadónk 2018 nyarán jelentette meg a kommentár új kiadását, amely immár a 2017. évi büntetőeljárási törvényt (a 2017. évi XC. törvényt) dolgozza fel.

Kiadványunk megbízható segítséget nyújt a jogalkalmazók számára a büntetőeljárással kapcsolatos rendelkezések helyes és egységes értelmezéséhez. A kommentár fókuszában a büntetőeljárási jog bírói gyakorlata áll, különös tekintettel a Kúria (Legfelsőbb Bíróság) Büntető Kollégiumának iránymutató jelentőségű testületi döntéseire, kollégiumi véleményeire és lényeges eseti döntéseire. A szerzők a megfelelő helyeken utalnak a büntetőeljáráshoz kapcsolódó más jogszabályok rendelkezéseire is.

A kiadvány műfaja „bírói kommentár”, szerzői kúriai bírák, valamint néhány különös szakmai ismeretet igénylő témakör (például nyomozás, vádemelés) esetében pedig a Legfőbb Ügyészség két vezető ügyésze.

A kommentár 3. kiadásának 6. pótlása (kéziratlezárás: 2023. szeptember 1.) 2023. december 20-án jelent meg. A kommentár legutóbbi frissítése óta nyolc törvény érintette kisebb-nagyobb mértékben a büntetőeljárás szabályait. Ezek között feltétlen említést érdemel a kondicionalitási eljárással összefüggő eljárási szabályokat rögzítő 2022. évi XLI. törvény, amely önálló fejezetként kiegészítette a külön eljárások rendszerét a közhatalom gyakorlásával vagy közvagyon kezelésével kapcsolatos kiemelt bűncselekmények eljárási szabályaival. Lényeges változtatásokat hozott emellett a 2022. évi LX. törvény, amely viszonylag széles körben érintette a magánvádas és pótmagánvádas eljárás szabályait, továbbá bővítette a megalapozatlanság kiküszöbölésének lehetőségét a harmadfokú eljárásokban, ezzel is tovább szűkítve az eljárások jogerős befejezésének elhúzódását eredményező hatályon kívül helyezések lehetőségét.

Mindezek és az itt nem említett apróbb változtatások elkerülhetetlenné tették a törvény magyarázatának a kiegészítését. A kommentár szerzői természetesen – az eddigi gyakorlatuknak megfelelően – a Kúria közzétett precedensértékű határozatainak fényében nyomon követték a bírói gyakorlat alakulását, s a jelentős döntések közreadásával is igyekeztek alátámasztani jogmagyarázatukat.

Tájékoztatjuk Önt, hogy a kapcsos szerkezetű kiadványunk megrendelésével egyidejűleg, Ön jogosulttá és részesévé válik a hatályosító szolgáltatásunknak is. A kötet folyamatos hatályosságának fenntartását a Kiadó – a gyakorlati tapasztalatokra és jogszabályi változásokra tekintettel – a változásokat feldolgozó pótlapok kiadásával kívánja biztosítani, amelyek mindaddig megküldésre kerülnek az Ön részére, amíg írásban, kifejezetten ezzel ellentétes tartalmú nyilatkozat nem érkezik a Kiadóhoz. A pótlapok idei ára: 38 Ft / oldal.

Amennyiben ezen szolgáltatásunkra nem tart igényt, kérjük ezt, akár a megrendelésével egyidejűleg, akár a későbbiek folyamán bármikor írásban email, fax vagy postai levél útján szíveskedjen Kiadónk - honlapon közvetlenül elérhető ügyfélszolgálat elérhetőségein - felé jelezni.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben a jogszabályváltozás oly mértékű, hogy a hatályosítás a pótlapok kiküldésével nem biztosítható, a Kiadó nem köteles további pótlapok küldésére. Ebben az esetben a Kiadó a pótlapok küldését megszünteti.

Felhívjuk szíves figyelmét arra is, hogy olyan esetben, amikor a Megrendelői érdeklődés megszűnik vagy jelentős mértékben lecsökken a kiadvánnyal és a pótlapokkal kapcsolatban, a Kiadó fenntartja magának a jogot arra, hogy beszüntesse a pótlapok kiadását és küldését.

A Kiadó tájékoztatást ad a honlapján azokról a kapcsos kiadványokról, amelyek esetében a pótlapok küldését beszüntette.


új Be.