Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!

Nyolc éve fogadta el az Országgyűlés a Ptk.-t, és immár hét éve lépett hatályba. A Ptk.-kommentár pedig idén negyedik kiadásában jelent meg. Mi történt az elmúlt években? Melyek az új és módosult jogszabályok? Hogyan alakult a bírói gyakorlat?

A online konferenciára jelentkezőket az eseményt megelőzően e-mailben tájékoztatjuk a technikai tudnivalókról. A közvetítés a Webex Event programon keresztül történik.

A Budapesti Ügyvédi Kamarában személyesen résztvevőket tájékoztatjuk, hogy a feltüntetett ár az étel- és italfogyasztás költségeit is magában foglalja. Ezen természetbeni juttatás után fizetendő közterheket a HVG-ORAC Kiadó nem vállalja át. A részvételi díj a parkolás díját nem tartalmazza!

A konferencián / online konferencián való részvétel írásban lemondható a konferencia kezdési időpontját megelőző 72 óráig. Ezen időponton túli lemondást nem áll módunkban elfogadni, és a részvételi díj teljes összegét kiszámlázzuk.

* A HVG-ORAC Kiadó a Magyar Ügyvédi Kamara által az ügyvédi tevékenységet végzők továbbképzésére akkreditált képzési hely, AK001010/2020 akkreditációs számon került nyilvántartásba. Az Oktatási és Akkreditációs Bizottság a Képzési Eseményt NY001789/2021 számon vette nyilvántartásba.

Nyolc éve fogadta el az Országgyűlés a Ptk.-t, és immár hét éve lépett hatályba. A Ptk.-kommentár pedig idén negyedik kiadásában jelent meg. Mi történt az elmúlt években? Melyek az új és módosult jogszabályok? Hogyan alakult a bírói gyakorlat?


9.30-10.00 Regisztráció

10.00-10.15 Bevezető gondolatok


A kommentár főszerkesztője:

Wellmann György


10.15-11.00 A személyiségvédelem aktuális kérdései a joggyakorlat szempontjából


ELŐADÓ:

Böszörményiné Kovács Katalin


11.00-11.45 A Ptk. dologi és öröklési jogi könyvének formálódó bírói gyakorlata


ELŐADÓ:

Orosz Árpád


11.45-12.30 Kezdeti lépések - a Ptk. Családjogi Könyvének néhány aktuális jogalkalmazási kérdése


ELŐADÓ:

Kőrös András


12.30-13.15 Ebédszünet


13.15-14.00 A gazdasági társaságokra vonatkozó szabályozás változásai a legutóbbi esztendőkben


ELŐADÓ:

Verebics János


14.00-14.45 A szerződésszegés és az azzal összefüggő igények legújabb gyakorlati kérdései


ELŐADÓ

Farkas Attila László


14.45-15.30 Deliktuális kárfelelősség a bírói gyakorlatban - szemelvények a legújabb kártérítési jogi döntésekből


ELŐADÓ

Salamonné Piltz Judit


* A HVG-ORAC Kiadó a Magyar Ügyvédi Kamara által az ügyvédi tevékenységet végzők továbbképzésére akkreditált képzési hely, AK001010/2020 akkreditációs számon került nyilvántartásba. Az Oktatási és Akkreditációs Bizottság a Képzési Eseményt NY001789/2021 számon vette nyilvántartásba.

  • Wellmann György
  • Böszörményiné Kovács Katalin
  • Verebics János
  • Kőrös András
  • Orosz Árpád
  • Farkas Attila László
  • Salamonné Piltz Judit

Helyszín


Kapcsolt termék

Kapcsolódó termékek

Címkék: új Ptk.

Copyright © 2022 ORAC Kiadó Kft. | Minden jog fenntartva.