Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!


A Magyar Jogász Egylet 2021-ben már hatvannyolcadik évfolyamában járó, havonta megjelenő rangos folyóiratának célja elsősorban a joggyakorlat és a jogfejlődés időszerű kérdéseinek és problémáinak a vizsgálata. A közelmúltban döntő fontosságú kódexek születtek (Munka Törvénykönyve, Polgári és Büntető Törvénykönyvek, az új polgári- és büntetőeljárási törvények), melyek elemzésére a lap kiemelt figyelmet fordít. A tanulmányok mellett recenziók és különböző szakmai eseményekről szóló beszámolók is helyet kapnak a folyóiratban.

A Magyar Jogász Egylet folyóirata

Szerkesztőbizottság elnöke: Bánáti János

Szerkesztőbizottság tagjai: Bodzási Balázs, Czine Ágnes, Kukorelli István, Réti László, Sárközy Tamás, Szabó Imre, Szécsényi-Nagy Kristóf, Varga Zs. András, Wellmann György, Ződi Zsolt

Főszerkesztő: Tóth Mihály

Szerkesztő: Sáriné Simkó Ágnes

Megjelenik: havonta

ISSN 0025-0147Kapcsolódó bejegyzések

 • Osztovits András: Online bíróságok és az igazságszolgáltatáshoz való jog – esély vagy veszély?
  A tanulmány hamarosan megjelenik a Magyar Jogban
 • Jogtudomány egy kattintásra!
 • Sólyom László: Az Alaptörvény díszkiadása¹
  Magyar Jog, 2016/9., 493-503. o.
 • A Magyar Jog folyóirat publikációs felhívása
 • Osztovits András: Törvénymódosítás a bírósági joggyakorlat egységesítése érdekében – jó irányba tett rossz lépés?
  Magyar Jog, 2020/2., 72-80. o.
 • Varga Zs. András: Tíz gondolat a jogegységről és a precedenshatásról
  Magyar Jog, 2020/2., 81-87. o.
 • Virág Csaba, Völcsey Balázs: A korlátozott precedensrendszer és a polgári perjog kapcsolata
  Magyar Jog, 2020/3., 125-135. o.
 • Dr. Tahin Szabolcs: Korlátozott precedensrendszer – alulnézetből
  Magyar Jog, 2020/5., 266-275 o.
 • Ferencz Jácint – Nyerges Éva: Szükség törvényt bont? - Gondolatok a paraszolvencia jogi és etikai megítéléséről
  Előzetes a Magyar Jog novemberi lapszámából
 • Gárdos Péter: Gondolatok a szerződésátruházásról az Alkotmánybíróság határozata nyomán
  Magyar Jog, 2021/7-8., 427-444. o.

Kapcsolódó termékek

Copyright © 2022 ORAC Kiadó Kft. | Minden jog fenntartva.