Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!

A kommentár negyedik kötete a birtok, a birtokvédelem, a jogalap nélküli birtoklás szabályait követően a tulajdonjog szabályozását ismerteti. A legjelentősebb változások a zálogjogot érintik: alapvetően megváltozott a szabályozás rendszere és tartalma, a zálogjogi nyilvántartás jellege. A Ptk. az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény szabályozási köréből az anyagi magánjogi rendelkezéseket átvette, így ezeket is ismerteti a kötet.

A Ptk. kommentárja részletes magyarázatokkal segíti a kódex szabályai közötti eligazodást, az új jogintézmények és rendelkezések megértését. Bírák és gyakorlati szakemberek mutatják be a változásokat és azok következményeit. Szakszerű, ugyanakkor gyakorlatias elemzésük megkönnyíti a kódex mindennapi alkalmazását.

A kötet negyedik, 2021. évi kiadása jelentősen megújult az előző kiadáshoz képest: a dologi jog területén a gyakorlatban tevékenykedő szerzői gárda készítette a szabályok magyarázatát, akik bemutatnak számos jogesetet és gyakorlati problémát. A kötet feldolgozza a dologi joghoz köthető kisebb jogszabályváltozásokat, emellett részletesen elemzi például a legújabb zálogjogi és ingatlan-nyilvántartási jogi rendelkezéseket és a gyakorlatot. A kommentár szövegébe beépítésre kerültek a Kúria legújabb iránymutatásai is, így például a gyakorlat számára kiemelten fontos 1/2017. (IX. 11.) PK vélemény az ingatlan közös tulajdona megszüntetésének egyes kérdéseiről, amely egyfelől a közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatban fontos sorvezetőként szolgál, másfelől a Kúria joggyakorlat-elemző csoportja összefoglaló véleményének bázisán summázza a bíróságok által kialakított helyes gyakorlatot is.Kiadvány
ISBN 978 963 258 522 2
Megjelenés éve 2021
Formátum B/5
Terjedelem (oldalszám) 472

Megrendelőlap

Megrendelés esetén kérjük, töltse le a megrendelőlapot és juttassa vissza beszkennelve e-mail címünkre vagy a +36 1 349 7600 fax számra.

Megrendelőlap
letöltése (PDF)

Címkék: új Ptk., dologi jog


Kapcsolódó termékek

Copyright © 2022 ORAC Kiadó Kft. | Minden jog fenntartva.