Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!

A 2013. évi V. törvény, a Ptk. egy újításával, a valamennyi jogi személyre vonatkozó általános szabályok bemutatásával kezdődik a kommentár második kötete. Ezt követően az egyes jogi személyekre (egyesület, alapítvány, szövetkezet, egyesülés, vállalatcsoport) alkalmazandó, az előző Ptk. szabályainál jóval részletesebb rendelkezések ismertetése következik. A gazdasági társaságokról szóló korábbi törvény – a betéti, a közkereseti, a korlátolt felelősségű társaságokra és a részvénytársaságokra vonatkozó, jelentősen megváltozott tartalommal – teljes egészében beépült a kódexbe.

A Ptk. kommentárja részletes magyarázatokkal segíti a kódex szabályai közötti eligazodást, az új jogintézmények és rendelkezések megértését. A Kúria bírái, kodifikátorok, jogtudósok és ügyvédek mutatják be a változásokat és azok következményeit. Szakszerű, ugyanakkor gyakorlatias elemzésük megkönnyíti a kódex mindennapi alkalmazását.

A kötet negyedik, 2021. évi kiadása feldolgozza a jogi személyeket érintő – meglehetősen terjedelmes – jogszabályváltozásokat. Ezek közül kiemelendő a részvények nyilvános forgalomba hozatalára vonatkozó, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény szerinti fogalommeghatározás 2019 decemberében hatályba lépett módosítása (2019. évi CXVIII. törvény), amely biztosítja immár a magyar részvényjog és az irányadó uniós normák (2017/1129 európai parlamenti és tanácsi rendelet) közötti összhangot. Nem csupán a részvénytársaságok, de valamennyi jogi személy működési rendjét érintette a koronavírus-járvány, amely mintegy kikényszerítette a tagok (részvényesek) között az elektronikus kapcsolattartást, a személyes jelenlétet nem igénylő döntéshozatalt. A kormány által elrendelt veszélyhelyzet megszűnését követően is jelentősége lesz annak a kötet által is tárgyalt kérdésnek, hogy a járvány idején a jogi személyek legfőbb szervei milyen eljárási és informatikai feltételek mellett hozhattak törvényes határozatot. A kommentár részletesen ismerteti a Ptk. Harmadik Könyvéhez kapcsolódó legújabb bírói gyakorlatot, illetve jogalkalmazási dilemmákat is.Kiadvány
ISBN 978 963 258 526 0
Megjelenés éve 2021
Formátum B/5
Terjedelem (oldalszám) 644

Megrendelőlap

Megrendelés esetén kérjük, töltse le a megrendelőlapot és juttassa vissza beszkennelve e-mail címünkre vagy a +36 1 349 7600 fax számra.

Megrendelőlap
letöltése (PDF)

Címkék: új Ptk., társasági jog


Kapcsolódó termékek

Copyright © 2022 ORAC Kiadó Kft. | Minden jog fenntartva.