• Vht. kommentár
 • Az alkotmánybírósági gyakorlat I-II.
 • ptk.-kommentár
 • ejee kommentár
 • versenyjogi kézikönyv
 • Büntetőeljárási és büntetés-végrehajtási iratmintatár
 • Örök kérdések
 • A tisztességes bírósági eljárás
 • Sportjog folyóirat
 • A Munka Törvénykönyvének magyarázata 2020
 • Az új Pp. és a kapcsolódó iránymutatások
 • Sólyom László - Documenta
 • A nemzetközi magánjogról szóló törvény kommentárja
 • Polgári nemperes iratmintatár
 • Atipikus szerződések
 • Bevezetés a magyar magánjog általános elveibe
 • A szomszédjogi generálklauzula

Legközelebbi szeminárium Teljes lista

HÉTKÖZNAPI MUNKAJOG – 10 éve lépett hatályba az Mt.

A Munkajog folyóirat és a Magyar Munkajogi Társaság éves konferenciája gyakorló szakembereknek, harmadik alkalommal

Helyszín: Budapesti Ügyvédi Kamara / Online

Időpont: 2022.06.30. - 09 óra 00 perc

nap

óra

perc

mp.

Konferencia / Webinárium + Munkajog-előfizetés: 25 000 Ft Konferencia / Webinárium Munkajog-előfizetőknek: 5 000 Ft
 • Bankkártyás kedvezmény: 5%
 • Diákkedvezmény: 15%
 • JogTudor program kedvezmény: 25%

Kiadói hírek Teljes lista

2022-05-20

Mindennapi családjog, tizenegyedik alkalommal

Május 17-én tartottuk az idei Mindennapi családjog konferenciánkat. Ismét „hibrid” megoldást alkalmaztunk: részt lehetett venni személyesen, de online is. Néhány életképet itt teszünk közé.

2022-03-25

Új tulajdonosokkal és új néven folytatjuk

Március végétől ORAC Kiadó névre vált az eddigi HVG-ORAC, de a profil nem változik. A kiadó eddigi vezetőiből lettek az új tulajdonosok.

2022-01-12

Az IJOTEN immár a Jogkódexen is kutatható

Az Internetes Jogtudományi Enciklopédia szócikkei „beköltöztek” a Jogkódexbe is.

Tallózó Teljes lista

2022-05-20

Szabó Zsolt: Parlament

Internetes Jogtudományi Enciklopédia, Jogtörténet rovat

Az államfejlődés szerves részeként minden alkotmányos államban létrejött előbb rendi, majd népképviseleti formában parlament, így a nemzeti sajátosságok ellenére vizsgálható a parlamentek fejlődésének közös útja.

2022-05-10

Szeibert Orsolya: Új mérföldkő a hazai családjogi szabályozásban: a bíróság által elrendelhető közös szülői felügyelet és váltott gondoskodás

Családi Jog, 2022/1., 10-15. o.

A Ptk. családjogot szabályozó Negyedik Könyvének a 2021. novemberi módosítása ugyan csak két paragrafust egészített ki egy-egy mondattal és egyetlen új paragrafust iktatott be újként,...

2022-05-10

Rózsás Eszter: A közigazgatási hatósági eljárás alapintézményei

Internetes Jogtudományi Enciklopédia, Közigazgatási jog rovat

A közigazgatási hatósági eljárás során közigazgatási hatóság és közigazgatáson kívüli jogalanyok (ügyfelek) kerülnek egymással kapcsolatba akként, hogy e jogalanyok között hatósági jogviszony jön létre.


Jogi hírek Teljes lista

2022-05-20

Szabályozhatja az önkormányzat vagy a társasház a macskatartást? Dr. Kajó Cecília jogász írása

Ha valaki régebb óta részese az állatvédelmi rendszernek és törekszik ismeretei frissen tartására, az tudja, hogy az önkormányzatoknak 2010 után felül kellett (vagy kellett volna) vizsgálnia azokat a helyi rendeleteket, melyekben állattartást szabályoztak. Több olyan magasabb rendű jogszabály született ugyanis akkoriban, amelyben megváltozott az állattartás logikája. Így például, ahol korábban az egy ingatlanon tartható kutyák darabszámát maximálták, ott már az ingatlan nagysága határozza meg a továbbiakban a tartható állatszámot.
Bővebben

2022-05-20

Visszatérő hibák az egyszerűsített foglalkoztatásban

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai – T1042E benyújtása, kereseti és létszámkorlátok – az elmúlt 10 évben érdemben nem változtak, a jogintézményt a munkáltatók többsége rutinszerűen alkalmazza, ám a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ellenőrzési tapasztalatai szerint még mindig előfordulnak visszatérő hibák, hiányosságok – írja honlapján a NAV. A szabályos egyszerűsített foglalkoztatáshoz a munkáltatónak a munkavégzés megkezdése előtt kell bejelentenie a foglalkoztatottat, hiszen az egyszerűsített foglalkoztatási jogviszony a munkáltató bejelentésével keletkezik [az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (efo-törvény) 3. § (1) bekezdés és 11. § (1) bekezdés].
Bővebben

2022-05-20

Az egyéni és társas vállalkozó, valamint a mezőgazdasági őstermelő jogállása a megváltozott munkaképesség megállapítását követően

A megváltozott munkaképességűvé vált munkavállalók ellátására, (tovább)foglalkoztatására vonatkozó szabályok többnyire ismertek. A következőkben az egyéni és társas vállalkozók, illetve őstermelők vonatkozásában tekintjük át az ezzel összefüggő legfontosabb tudnivalókat.
Bővebben

2022-05-20

PDSZ: itt a módosítás, amely végképp ellehetetlenítené a pedagógussztrájkot

Egy módosítási javaslat törvénybe iktatná a pedagógussztrájk ellehetetlenítését – közölte a Facebookon a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ).
Bővebben

Copyright © 2022 ORAC Kiadó Kft. | Minden jog fenntartva.