Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!

FIGYELEM! Ha Ön tagja annak a 14 ügyvédi kamarának, amely együttműködik a JogTudor programban, akkor a Jogkódex Prémiumot ingyen – tagdíja terhére – igényelheti.

A Jogkódex Prémium az ORAC Kiadó legszélesebb tartalmú elektronikus jogi adatbázisa, melynek része a Jogkódex, valamint a Nagy Döntvénytár kiadványok teljes terjedelme, valamint egyéb tartalmak.

A Jogkódex a hatályos magyar jogszabályokat tartalmazza (Magyar Közlöny, ágazati közlönyök) időállapotokkal, kapcsolatok jelzésével, időállapotok összehasonlításával, összetett keresési lehetőséggel a joganyagok, továbbá a döntvények között.

A Jogkódex Prémium egyedülálló termék, amely könnyen és gyorsan kereshető formában kínálja a Kiadó kapcsos nagykommentár-család négy alaptagját (Ptk., Pp., Btk., Be.). Emellett számos szakkönyv, illetve 25 jogi folyóiratban (Magyar Jog, Jogtudományi Közlöny stb.) megjelent 14 821 szakcikk teljes szöveggel (másolhatóan, nyomtathatóan), iratminták (többek között a Szerződések tára, Társasági és cégjogi iratmintatár, Az új Pp. iratmintatára, Polgári nemperes iratmintatár, A Munka Törvénykönyvének magyarázata kötet iratmintatár CD melléklete, Büntetőeljárási és büntetés-végrehajtási iratmintatár)  és kitölthető formanyomtatványok (többek között a cégeljárásban használt nyomtatványok) segítik Önt jogi munkájában.

A Nagy Döntvénytár tartalmazza a BHGY-kat (a birosag.hu alatt publikált anonim bírósági határozatokat), a Precedenskeresőt, az 1953 óta publikált valamennyi Bírósági Határozatot (BH-kat), valamint a máshol nem megjelent, csak e szoftverben hozzáférhető, 2000 és 2016 januárja között gyűjtött „BH+” döntvényeket. A terméken megtalálható továbbá az Ítélőtáblai Határozatok című folyóirat teljes anyaga (az ÍH-k 2004 óta), valamint az Adó, Vám, Illeték című folyóirat teljes anyaga (az AVI-k 1994-2018), továbbá a Gazdaság és Jog folyóiratban és a Kereskedelmi Választottbíróság évkönyveiben megjelent választottbírósági döntések. Az egyedi tartalmak mellett a Nagy Döntvénytár tartalmazza a jogi munka alapjául szolgáló jogegységi határozatokat, a jogegységi tanács végzéseit, a Jogegységi Panasz Tanács határozatait, irányelveket, elvi döntéseket, kollégiumi állásfoglalásokat és véleményeket és sok más, összesen 261 902 döntvényt (2021. júliusi állapot).

A Jogkódex Prémiumon ingyenes céginformációs szolgáltatást is biztosítunk Előfizetőinknek (Bisnode Cégkódex).

A kiadványon a következő nagykommentárok találhatóak meg:

És még a Kiadó további e-könyvei, így többek között:

Éves előfizetés díja: 228 600 Ft/év (egy felhasználó esetén). Igény esetén hálózatos formában is megrendelhető, így lehetőség van arra, hogy a kiadványt egyszerre többen használják.


Jogkódex termékcsalád összehasonlító táblázata

 • Jogkódex Prémium


Kapcsolódó bejegyzések

 • Jogtudomány egy kattintásra!
 • Minden budapesti ügyvéd alanyi jogon (ingyen) használhatja a Jogkódexet!
 • Frissül a Jogkódex kezelőfelülete
 • A közjegyzők is Jogkódexet használnak
 • Köszöntjük a Pest megyei ügyvédeket!
 • Terjeszkedik a JogTudor program
 • 2019. augusztus 17-én módosult a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló IM rendelet (Cvhr.)
 • Polgári nemperes iratmintatár a Jogkódexen
 • Újabb folyóirattal bővült a Jogkódex Szakcikk Adatbázisa
  A most csatlakozó folyóirat a Jogtudományi Közlöny, amelynek egyelőre a 2014 és 2016 közötti lapszámai érhetőek el online.
 • Veszélyhelyzeti rendeletek elérhetősége a Jogkódexen
 • Korlátozott precedensrendszer a bíróságokon, precedenskereső a Jogkódexen
 • Elindult a Precedenskereső a Jogkódexen!
 • Büntetőeljárási és büntetés-végrehajtási iratmintatár a Jogkódexen
 • A Pp. novella újdonságainak magyarázata már a Jogkódexen is elérhető
 • Az IJOTEN immár a Jogkódexen is kutatható

Kapcsolódó termékek

Copyright © 2022 ORAC Kiadó Kft. | Minden jog fenntartva.